نرم افزارهای راک ساینس و دانلود نرم افزارهای Rocscience - نرم افزار راکساینس

ابزار ژئوتکنیک،
با الهام از شما
نرم‌افزارهای قدرتمند ژئوتکنیک دو بعدی و سه بعدی برای مهندسی عمران و معدن طراحی شده است.

آشنایی با مجموعه نرم افزارهای شرکت راکساینس - Rocscience راک ساینس - نمایندگی راک ساینس - نرم افزار راک ساینس
rocscience-s3
نرم‌افزار تحلیل پروژه‌های ژئوتکنیک
انواع ابزارهای ژئوتکنیکی مناسب برای نشست و تحکیم خاک،
تحلیل استریوگرافیک، تحلیل شمع و دیگر موضوعات ژئوتکنیکی
rocscience-s1
نرم‌افزار جامع تحلیل پایداری شیب
مدل‌سازی و تحلیل انواع شیب‌های خاکی و سنگی
در محیط‌های دو بعدی و سه بعدی
rocscience-s2
نرم‌افزار حفاری مهندسی شده
انواع حفاری‌های زیرزمینی یا سطحی، تنش‌ها، جریان آب زیرزمینی را
مدل‌سازی کنید و طراحی خود را به راحتی تجزیه و تحلیل کنید.
rocscience-s3
نرم‌افزار تحلیل پروژه‌های ژئوتکنیک
انواع ابزارهای ژئوتکنیکی مناسب برای نشست و تحکیم خاک،
تحلیل استریوگرافیک، تحلیل شمع و دیگر موضوعات ژئوتکنیکی
rocscience-s1
نرم‌افزار جامع تحلیل پایداری شیب
مدل‌سازی و تحلیل انواع شیب‌های خاکی و سنگی
در محیط‌های دو بعدی و سه بعدی
rocscience-s2
نرم‌افزار حفاری مهندسی شده
انواع حفاری‌های زیرزمینی یا سطحی، تنش‌ها،
جریان آب زیرزمینی را مدل‌سازی کنید
و طراحی خود را به راحتی تجزیه و تحلیل کنید.

مجموعه نرم‌افزارهای دو بعدی و سه بعدی شرکت راکساینس در دو نسخه صنعتی و پژوهشی به مهندسین و پژوهشگران عرضه می‌گردد. این امکان استفاده هر چه سریع‌تر و راحت‌تر به جدیدترین نسخه این نرم‌افزارها را فراهم آورده است

تمایل دارید نرم‌افزار ما را امتحان کنید؟
تمایل دارید نرم‌افزار ما را امتحان کنید؟
Partner img 1 4
Partner img 1 3 1
Partner img 1 11
Partner img 1 10
Partner img 1 18
Partner img 1 9
chadormalu
messarcheshme
Partner img 1 5 1
Partner img 1 1
Partner img 1 2
Partner img 1 12