اولین مرحله

عملیات پی‌جویی و اکتشاف

مسیر عملیات معدنکاری

موادمعدنی سرآغاز چرخه تولید

اکتشاف برای شناسایی، اولویت بندی، تحقیق، تجزیه و تحلیل ذخایر معدنی به منظور تحقق شرایط استخراج صورت می‌گیرد. به لطف کارهای طولانی مدت پی‌جویی که در معادن انجام می‌شود، به توسعه تجارت خود ادامه می‌دهند و از تأمین موادمعدنی برای مدت طولانی تا پایان ذخیره حمایت می‌شود.

از اکتشاف تا معدن

اکتشاف را می‌توان به چهار مرحله اصلی تقسیم کرد: انتخاب منطقه، تحقیقات اولیه منطقه‌ای، تحقیقات محلی و حفاری آزمایشی. همچنین از نظریه‌ها و مدل‌های مختلف زمین‌شناسی استفاده می‌شود و مطالب جمع آوری شده را با استفاده از نرم‌افزار چند بعدی تفسیر می‌کنیم.

اگر ذخیره مورد نظر پیش‌نیازهای سودآوری را بر اساس حجم و عیار ماده معدنی برآورده سازد، مطالعات بیشتری در مورد جنبه‌های زمین‌شناسی، زیست محیطی، تکنولوژی و فنی و اقتصادی انجام می‌شود. قبل از آن نمی‌توان بحث استخراج را مطرح کرد.

ممکن است از اولین بررسی زمین‌شناسی تا شروع عملیات استخراج، بین 5 تا 10 سال و گاهی تا 20 سال طول بکشد.

جعبه گمانه اکتشافی

استراتژی اکتشاف

در اکتشاف معادن، در تمامی مناطق استخراجی یایستی تمرکز داشت. این یک استراتژی است که نه تنها به دلیل مناسب بودن شرایط زمین‌شناسی، بلکه به دلیل کاهش زمان انتظار بین اکتشاف تا تولید موفقیت آمیز خواهد بود.

در عین حال، همچنین در اکتشافات میدانی، یعنی جستجوی کانه در مناطق جدید باید سرمایه‌گذاری کرد و کسب سرمایه‌گذاری مشترک پروژه‌های اکتشافی از شرکت‌های دیگر را نیز بایستی مدنظر داشته باشیم.

تکنولوژی‌ها و روش‌ها

بایستی به طور مداوم روی بهبود روش‌های کاری خود و توسعه تکنیک‌هایی برای افزایش توانایی در پی‌جویی و اکتشاف ذخایر معدنی در اعماق بیشتر از قبل کار کنیم. یک نمونه از آن، فناوری‌های اختصاصی برای بررسی الکترومغناطیسی است که به ما این امکان را می‌دهد که کانه‌ها را در اعماق بیش از 1000 متری تشخیص دهیم. مورد دیگر ابزاری الکترومغناطیسی است که برای شناسایی کانه‌ در خارج از گمانه‌ها توسعه داده شده است.

آشنایی با تکنولوژی و روش‌های اکتشاف موادمعدنی

آیین‌نامه موادمعدنی ایران

اکتشاف و استخراج توسط قوانین دو ارگان سازمان نظام مهندسی و سازمان صنعت، معدن و تجارت تنظیم می‌شود.  بازرس معدن، رئیس سازمان بازرسی معادن است، که مرجع نظارتی در امور مربوط به اکتشاف، استخراج و استحصال مواد معدنی می‌باشد. هرگونه اکتشاف موادمعدنی نیاز به مجوز اکتشاف صادر شده توسط سازمان نظام مهندسی طبق اصول و ثبت محدوده در کاداستر است.

مجری عملیات اکتشاف همچنین باید الزامات و تعهدات مجوز را که در قانون محیط زیست تنظیم شده است، رعایت کند. قانون اکتشاف موادمعدنی، قوانین را هم برای کسانی که حق انحصاری تحقیق در زمین‌شناسی سنگ بستر را دارند و هم برای کسانی که حق استخراج را کسب می‌کنند، تنظیم می‌کند.

همچنین ممکن است مجوزهای اضافی لازم باشد زیرا قانون معادن به موازات سایر قوانین اعمال می‌شود. اگر یک ذخیره معدنی مناسب پیدا بشود، قبل از شروع استخراج، روند طولانی درخواست‌ برای مجوزهای مختلف شامل چندین نهاد تصمیم گیری دنبال می‌شود. از جمله موارد دیگر، اپراتور عملیات باید از سازمان نظام مهندسی، درخواست پروانه نماید. علاوه بر این، حقوق و مسئولیت‌های بهره بردار، مالک زمین و اشخاص ذینفع مشمول مقررات قانون معادن است.

بررسی گمانه اکتشافی معدن

آخرین مطالب زمین‌شناسی و اکتشاف موادمعدنی