آخرین مرحله

عملیات بازسازی معدن و محیط زیست

مسیر عملیات معدنکاری

معدنکاری مسئولانه و توسعه پایدار

امروزه در دنیا، مطالعات بازسازی معادن از ابتدای پروژههای معدنی مورد توجه قرار گرفته و همگام با مطالعات اکتشافی، ارزیابیهای زیست محیطی به منظور شناسایی پتانسیلهای قابل استفاده بعد از عملیات معدنکاری مورد توجه قرار گرفته است.

کاهش مخاطرات به‌جای‌مانده از عملیات معدن‌کاری، احیای زمین‌های تحت تأثیر و منابع آبی مصرف‌شده، کاهش آثار، اطمینان از حفظ منابع محیط‌زیستی، ایجاد ثبات و پایداری در محیط اجتماعی- اقتصادی منطقه پس از پایان فعالیت‌های معدنی، ایجاد کاربری‌های جدید و ترغیب در استفادۀ مناسب از منابع انرژی و ضمانت بهره‌برداری پایدار از معادن از جمله اهداف بازسازی است.

 

احیای اکولوژیکی و بازسازی معادن

احیای اکولوژیکی و بازسازی معادن بخش مهمی از استراتژی توسعه پایدار

امروزه مشخص شده است که معادن فعال، غیرفعال و حتی متروکه تاثیر مهمی بر روی ساختارهای طبیعی زمین شامل خاک، گیاهان، جانوران، چشم انداز، میراث تاریخی و باستان شناسی بشر، آب (هیدورلوژی، هیدروژئولوژی، کیفیت آن و محیط زندگی آبزیان)، اتمسفر (شرایط جوی، کیفیت هوا) و محیط زیست مناطق اطراف خواهد داشت. بسیاری از سایت­های معادن در فواصل دور از مناطق شهری و یا در اعماق زیاد واقع شده­اند که این مساله باعث شده است اهمیت بازسازی محیط معادن و اطراف آن کمتر ارزیابی شود.

  علاوه بر این شرکت‌های معدنی در تلاش هستند تا مسئولیت اجتماعی خود را با استخدام افراد بومی منطقه، ایجاد شغل، رفاه و درگیر کردن آنها نشان دهند. امروزه با توجه به اهمیت تولید انرژی و حفظ محیط زیست، مدیریت آب معدن به عنوان یکی از ارکان معدنکاری مسئولانه به شمار می‌آید.

مهترین مواردی که بررسی می‌شود:

  • ایمنی نیروی انسانی
  • بررسی عوامل فیزیکی زیان اور در معادن
  • گرد و غبار در معادن
  • ایمنی در آتشکاری و آتشبازی
  • ایمنی ماشین آلات
  • معدنکاری و محیط زیست

آینده صنعت معدنکاری وابسته به میراثی است که به جا می‌­گذارد، اعتبار این صنعت زمانی تحت تاثیر قرار می­‌گیرد که معادن متروکه شده و یا پیامدهای زیست محیطی مضر و بلند مدتی داشته باشند.

شاخص معدنکاری مسئولانه- چارچوب ۲۰۲۰

آخرین مطالب مرتبط با بازسازی و محیط زیست