اسکارن هایی که طلا دارند – Gold-Bearing Skarns

Telegram-logo
Instagram-logo
سنگ های رسوبی

سنگ های رسوبی سه جزء اصلی بافتی سنگ های رسوبی تخریبی عبارتند از 1- دانه ها که در حد گراول ، ماسه ، و سیلت

ژئوفیزیک لرزه نگاری انکساری
ژئوفیزیک لرزه نگاری انکساری

روش کار ژئوفیزیک لرزه نگاری انکساری انکسار لرزه‌ای حرکت امواج صوتی در محیط بالایی و در سطح مشترک لایه هاست. امواج صوتی مانند امواج سبک،

Baner-MineJobs
اسکارن هایی که طلا دارند - Gold-Bearing Skarns
4.7/5 - (9 امتیاز)

https://www.mining-eng.ir/?p=13112

فهرست مطالب

اسکارن هایی که طلا دارند – Gold-Bearing Skarns

اسکارن طی دگرگونی ناحیه‌ای و یا مجاورتی و طی فرایند متاسوماتیزم توسط سیال‌هایی همانند سیالات ماگمایی، دگرگونی، متئوریتی و یا دریایی تشکیل می‌شود. این سنگ‌ها در مجاورت توده‌های پلوتونی، در امتداد گسل‌ها و زون‌های برشی، در سیستم‌های ژئوترمال کم عمق، در قاعده کف دریا و در اعماق کم پوسته ای حوضه‌های مدفون شده دگرگونی ملاحظه می‌شوند. وجه تشابه این محیط ها، و آنچه یک سنگ را اسکارن معرفی می‌کند نوع کانی‌شناسی سنگ است. اسکارن از مجموعه‌ای از کانی‌های کالک سیلیکاته و دیگر کانی‌هایی که معمولا پیروکسن و گارنت هستند تشکیل شده است.

 

طبقه‌بندی اسکارن

 • طبقه بندی اسکارن بر اساس ترکیب شیمیایی پروتولیت (Smirnov 1976) صورت می‌گیرد.
 • Exoskarn و Endoskarn واژه‌های رایجی بوده که برای نشان دادن سنگ مادر (پروتولیت) آذرین و یا رسوبی به کار می‌روند.
 • اسکارن‌های منیزیمی و کلسیتی برای نشان دادن ترکیب سنگ مادر و کانی شناسی اسکارن حاصل، به کار برده می‌شوند.

تمامی این واژه‌ها می‌توانند با یکدیگر به کار برده شود به عنوان مثال اگزواسکارن منیزیمی برای اسکارنی به کار می‌رود که ترکیب فورستریتی- دیوبسییدی داشیته و از دولستون به وجود آمده است.

 • اسکارن واکنشی (Reaction skarns) حاصل دگرگونی ایزوشیمیایی شیل‌های بین لایه‌ای و واحدهای کربناتی است که جابه‌جایی متاسوماتیک اجزاء تشکیل دهنده در به وجود آوردن آنها نقش داشته است (Vidale, 1969; Zarayskiy et al., 1987)

 

تعریف غیر ژنتیکی اسکارن

از نظر Einaudi & others(1981) به صورت زیر مطرح می‌شود: جایگزینی کربنات و یا دیگر سنگ‌های رسوبی و یا آذرین توسط سیلیکات‌های Fe-Mg-Mn در نتیجه تبلور مجدد حاصل از دگرگونی سنگ‌های سیلیکاته- کربناتی تبادلات محلی اجزاء بین لیتولوژی‌های مختلف در طی دگرگونی ناحیه‌ای درجه بالا و یا دگرگونی مجاورتی تبادلات محلی در دمای بالا بین ماگما و سنگ‌های کربناتی تبادلات بزرگ مقیاس اجزاء در بازه دمای گسترده بین سیالات هیدروترمال و سنگ‌های کربناته ژنز بیشتر اسکارن‌های طلادار بیشتر به چهارمین مرحله مرتبط می‌باشد.

 

اسکارن‌های طلا دار

 • اسکارن‌های طلادار معمولا اگزواسکارن‌های کلسیکی بودند که با طلا همراه بوده و متحمل یک دگرسانی شدید پس رونده هیدروسیلیکاته گردیده اند. البته اسکارن‌های طلادار منیزیمی نیز شناخته و گزارش شده اند. همچنین برخی از اسکارن‌های طلادار که از جنبه اقتصادی با اهمیت هستند (Hedley, British Columbia& Suian, South Korea)، در اندواسکارن‌ها تشکیل شده‌اند.(Barr, 1980)
 • پیروتیت، کالکوپیریت و اوژیت‌های موجود در کوارتز مونزونیت در نهشته‌های Golden Curry در مونتانا، احتمالا اندواسکارن هستند..
 • اسکارن‌های طلا دار از نظر هندسی با توده‌های نفوذی مرتبط می‌باشند

در اغلب ذخایر بزرگ طلای اسکارنی، اسکارن به صورت مانتوهای استراتاباند در افق‌های کربناتی تشکیل شده است. گسل‌های شیب‌دار نقش مجاری لازم برای حرکت سیالات کانه‌ساز را ایفا می‌کنند. اسکارن‌های طلادار نظیر دیگر اسکارن‌ها در مراحل متعددی توسعه می‌یابند که می‌توان آنها را به مرحله پیشین یا فاقد آب و مرحله پسین یا آبدار با رخدادهای واپسگرا تقسیم بندی کرد.

اسکارن‌های مرحله پیشین به طور شاخص حاوی گارنت غنی از آهن و پیروکسن می‌باشند و ممکن است به وسیله رخدادهای پس رونده به طور کامل تخریب شوند. طلا ممکن است هم در مرحله پیش رونده و هم پس رونده تمرکز یافته باشد.

اسکارن‌های طلادار از سولفیدها به خصوص پیریت و به طور محلی از منیتیت غنی می‌باشد. مقدار کل سولفید به طور معممول از ۱۰% حجمی تجاوز نمی‌کند و گاهی ممکن است حتی به ۵۰ % حجمی نیز برسد. طلا در اسکارن‌های پس رونده معمولا دارای ارتباط تنگاتنگی با سولفید‌ها است. از نظر Meinert(1988a)، اکثر اسکارن‌های غنی از طلا از عناصر آرسنیک (به صورت آرسنوپیریت)، بیسموت (به صورت فلز خالص، بیسموتینیت، هدلئیت و دیگر کانی‌ها) و تلریم غنی شدگی نشان می‌دهند. گاهی تلوریدها، کانی‌های اصلی اسکارن‌های طلادار هستند.

از عناصری که از اسکارن‌های طلادار تولید می‌شوند می‌توان به نقره، مس، روی، آهن، سرب، آرسنیک، بیسموت، تنگستن و قلع به صورت محصولات اصلی و یا فرعی و کبالت، کادمیم و سولفور به عنوان محصولات فرعی اشاره کرد. از نظر Meinert(1988a)، بسیاری از نهشته‌هایی که تحت عنوان اسکارن‌های طلا دار شناخته شده‌اند بر اساس فلزات پایه و یا فروس موجود می‌توانند به عنوان مثال جزء اسکارن‌های Cu و یا Fe نیز طبقه‌بندی شوند. در این نهشته‌ها طلا به عنوان محصول فرعی در نظر گرفته و استخراج می‌شود

 

محدوده سنی

با توجه به نظر Wolfenden سن اسکارن‌های دارای طلا در Cordillera واقع در غرب آمریکای شمالی معمولا مزوزوئیک و در مناطق کراتونی ریفتی، ترشیاری میانی (bright diamond, Iron Clad در کلارادو) و در Sarawak در مالزی احتمالا ترشیاری میانی می‌باشند. البته مناطقی همچون ایالت Soviet دارای سن پالئوزوئیک زیرین و اسکارن‌های طلادار استرالیا (Red Dome) دارای سن پالئوزوئیک بالایی می‌باشند. نهشته‌های غنی از فلزات واقع در Falun و Garpenberg Oda در سوئد در سنگ‌های پروتروزوئیک رخنمون یافته‌اند.

 

سنگ میزبان و سنگ‌های همراه

اسکارن‌های طلادار ممکن است توسط انواع مختلفی از سنگ‌های رسوبی و یا آذرین همانند آهک، دولومیت، شیل، کنگلومرا، ریولیت تا توف‌های آندزیتی و گرانیتوئیدها، احاطه شده باشند که معمولا یک جزء آهکی دگرگون نشده مشاهده می‌شود.، (Meiner 1988b) بعدها عنوان کرد که قسمت عمده اسکارن‌های طلادار در سکانس‌های ولکانوکلاستی و یا کلاستی ظهور می‌یابند. به طور کلی پلوتون‌های فلسیک و حدواسط نوع I، دایک، سیل و استک‌هایی که ممکن است پورفیری باشند و یا نباشند با اسکارن‌های طلا دار همراه هستند. برخی از این نهشته‌ها ممکن است با گرانیت‌های کلسیک آلومینیوم دار همراه باشند.

 

اسکارن هایی که طلا دارند - Gold-Bearing Skarns

نهشته‌های همراه

 • پلاسرهای طلا، اسکارن‌های کلسیکی مس دار، نهشته‌های مس پورفیری، کوارتزهای طلادار و یا رگه‌های سولفیدی نهشته‌هایی هستند که با اسکارن‌های طلا دار همراه هستند.
 • اسکارن‌های منیزیمی با نهشته‌های مولیبدن پورفیری و اسکارن‌های تنگستن‌دار ملاحظه می‌شوند.

 

تاثیر دگرگونی

اسکارن‌های دارای طلا ممکن است تحت تاثیر دگرگونی ناحیه‌ای، نهشته‌های طلا دار گنایسی را به وجود آورده و خصوصیات کسب کرده طی دگرگونی مجاورتی- متاسوماتیک خود را از دست دهند. نهشته‌های Tumco در کالیفرنیا، که در حد آمفیبولیت دگرگون شده‌اند، یکی از مثال‌های این گفته است. اما برخی از اسکارن‌های غنی از فلزاتی همانند تنگستن در آلاسکا، خصوصیات و تجمعات حاصل از دگرگونی پیش رونده و پس رونده مجاورتی که طی واقعه دیناموترمال گرین شیستی به دست آورده اند، حفظ کرده‌اند. اسکارن‌های دورتر از زون تماس، دارای لامیناهای اگزولوشن و حاوی کالکوپیریت- بورنیت بوده اما هیچگونه رخ و یا فولیاسیونی نشان نمی‌دهند.

 

دگرسانی سنگ دیواره

منطقه‌بندی اسکارن‌های طلا دار آهکی به طور مشخص شامل: مرمر، ولاستونیت، دیوبسید و هدن برگیت است. هاله دگرسانی در اطراف اسکارن‌های طلادار می‌توانند از هاله‌های خیلی کوچک تا هاله‌های در حد چندکیلومتر متغیر باشد. در بعضی سیستم‌ها وسعت و بزرگی زون‌های دگرسانی به ساختمان‌های کنترل کننده کانی سازی که عمدتا گسل و مناطق برشی و کانال‌های عبور دهنده سیالات می‌باشند، مرتبط است. البته در مناطق کربناتی، اسکارن‌های طلادار تقریبا همشه در منطقه اگزواسکارن، که منطقه تبدیل کربنات به مرمر است، ملاحظه می‌شوند.

 

ردیاب‌های ایزوتوپی

داده‌های ایزوتوپی چندانی برای اسکارن‌های طلادار موجود نیست. با این وجود مقدار S 34δ سولفیدها در یک سیستم ارزیابی شده در نهشته‌های Tomboy-Minnie از ۲.۷ + تا ۴.۷Permil گزارش شده است. این مقدار وجود یک منبع ماگمایی و حداقل تمرکز سولفور‌های سنگین را تائید می‌کند. اسکارن‌های مس مجاور توده نفوذی در west Orebody دارای مقادیر پراکنده ای S 34δ از ۱.۱ + تا ۵.۱ + در سولفیدها می‌باشند که نشان دهنده عدم تعادل در گذرگاه سیال‌های پس رونده است.

 

سیالات درگیر

سیالات جوشان و شور در مرحله پاراژنتیکی و پیش رونده بسیاری از اسکارن‌های حاوی طلا وجود داشته‌اند. خصوصیات سیالات درگیر موجود در اسکارن اگر امکان مطالعه اپتیکی سیالات درگیر در گارنت و یا پیروکسن آنها موجود نباشد، از بررسی و مطالعه سیالات درگیر کوارتز در توده‌های نفوذی همراه به دست می‌آید. در برخی نهشته‌ها، سیالات اولیه در تجمعات دیوبسیدی- کوارتزی اساسا Cacl2 بوده که درردمای بالاتر از C ۵۰۰ به نقطه جوش رسیده‌اند. این سیالات در مرحله بعد توسط سدیم و پتاسیم غنی گردیدند. درجه حرارت طی مرحله هیدروسیلیکات در زمان تشکیل اکتینولیت از ۳۲۰ تا C ۵۰۰ و در زمان تشکیل کلریت از ۲۲۰ تا ۳۲۰ C متغیر بوده است. قسمت اعظم طلا در مراحل نهایی و از شورابه‌های غنی از NaCl در درجه حرارتی کم‌تر از C ۳۰۰ تشکیل شده است.

 

کانی‌های گانگ

مجموعه کانی‌های گانگ در اسکارن‌های طلا دار عبارتند از: گارنت (آندراتیت، گراسولار)، پیروکسن (دیوبسید، هدن برگیت)، ولاستونیت، کلریت، اپیدوت، کلینوزوئیزیت، زوئیزیت، اسکاپولیت، کوارتز، اکتینولیت، ترمولیت، پرهنیت، فلدسپار پتاسیک، پلاژیوکلاز و کلسیت. علاوه بر این کانی‌ها، انواع میکا، وزوویانیت، تالک، اسفن، فلوریت، آپاتیت و رس برای چندین کانسار گزارش شده است.

گارنت و اپیدوت که عمومی‌ترین کانی‌های گزارش شده در اسکارن‌های طلا دار می‌باشند، به طور مشخص محصول دگرسانی‌اند. از ۳۹ کانسار مورد بررسی اسکارن طلادار، در ۵ مورد اکسنیت و لادویجیت گزارش شده‌اند. بسیاری از کانسارها دارای گارنت و پیروکسن نیز می‌باشند. گارنت مشخص‌ترین کانی سیلیکاتی فاز قهقرایی بسیاری از اسکارن‌های طلادار آهکی می‌باشد. گارنت بعد از پیروکسن تشکیل و جایگزین آن می‌شود گارنت‌های مرحله پسین موجود در عدسی‌ها و رگه‌ها معمولا بدون سیالات درگیر بوده و نسبت به گارنت‌های فاز قبلی کم‌تر دگرسان شده و ایزوتوپ می‌باشند. گارنت‌های همراه با کانسارهای اسکارنی طلا دار از گارنت‌های مرتبط با بسیاری از تیپ‌های دیگر اسکارنی آلومینیوم زیادتری دارند.

رنگ بلورهای گارنت در اسکارن‌های طلادار زرد، سبز، قرمز تا قهوه‌ای تغییر می‌کند. گارنت‌های موجود در اسکارن‌های مرتبط با کانسارهای مس پورفیری، در نزدیک استوک عمدتا قهوه‌ای مایل به قرمز و در مناطق پیرامون آن (دور از مرکز) سبز رنگ می‌باشند

پیروکسن موجود در اسکارن‌های طلا دار یک محلول جامد بین دیوبسید و هدن برگیت است که دارای مقادیری منگنز است.

از نظر Ettlinger 1989، وجود TiO2+Al2O3 (بیشتراز ۱.۱۲۵ درصد وزنی) در پیروکسن‌های اسکارن‌ها می‌تواند نمایانگر پتانسیل آن برای حضور فلزات باشد. همچنین وجود درصد بالایی از آهن (بیشتر از ۲۶ درصد وزنی Feo) و یا کمی مقدار آهن (کم‌تر از ۳.۵ درصد وزنی Feo) در پیروکسن‌ها می‌تواند معرف پتانسیل بالای فلزات در اسکارن‌ها باشد.

آمفیبول ممکن است به صورت پسودومرف در اسکارن‌های طلا دار جانشین پیروکسن شود که در این صورت با سولفید همراه است. کانی‌های گزارش شده عبارتند از اکتینولیت، تره مولیت، فروتره مولیت و هورنبلند.

 

محیط رسوب گذاری/ موقعیت زمین شناسی

اکثر نهشته‌ها با توده‌های پلوتونی مرتبط بوده و با تشکیل جزایر اقیانوسی و یا پشت قوسی تریاس تا ژوراسیک زیرین همانند Nicola در British Columbia، همراه هستند.

 

موقعیت تکتونیکی

اکثر اسکارن‌های طلادار در کمربندهای کوهزایی و در حواشی صفحات همگرا تشکیل می‌شوند. این اسکارن‌ها احتمالا با جایگیری هم زمان یا واپسین توده‌های نفوذی در سکانس‌های آهکی موجود در محیط‌های پشت قوسی همراه هستند.

 

نحوه رسوب‌گذاری

به صورت لنزهای نامنظم، رگه‌ای، توده‌های استراتی فرم تا تخته‌ای و با طول بیشتر از چندین صد متر ملاحظه می‌شوند.همچنین گاه به صورت توده‌های لوله مانند در امتداد ساختارهای نفوذپذیر مشاهده می‌شود.

 

بافت / ساختار

اندواسکارن‌ها دارای بافت آذرین و اگزواسکارن‌ها دارای بافت درشت تا ریزدانه، توده‌ای، گرانوبلاستی تا لایه‌ای هستند. حواشی شکسته، سیل مانند و محور چین‌ها محل مناسبی برای کانی‌سازی می‌باشند.

 

کانی‌شناسی کانسنگ

طلا در اندازه میکرونی و به صورت اینکلوژن در سولفیدها حضور دارد. تشخیص کانسنگ با چشم غیر مسلح امکان‌پذیر نمی‌باشد. از آنجا که بین طلا و مس موجود در برخی اسکارن‌های طلادار تطابق کمی وجود دارد، اگر رخنمون‌های غنی از مس نمونه برداری شده باشند، دیگر نهشته از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود.

کانسنگ‌های موجود در اسکارن‌های غنی از پیروکسن و غنی از گارنت دارای نسبت پایین Cu:Au (<2000:1)، Zn:Au (<100:1) و Ag/Au (<1:1) بوده و طلا معمولا با کانی‌های بیسموتی (اکثرا تلرید Bi) همراه است.

 

کانی شناسی انواع منیزیمی

طلای خالص، پیروتیت +کالکوپیریت+ پیریت+ مگنتیت+ گالن+ تتراهدرید

 

کانی شناسی انواع آهکی

الف) اسکارن‌های طلادار غنی از پیروکسن

طلای خالص، پیروتیت +کالکوپیریت+ آرسنوپیریت+ تلرید+ بیسموتینیت+ کبالتیت+ بیسموت خالص +پیریت+ اسفالریت+ مالدونیت این دسته از سنگ‌ها دارای مقدار زیادی سولفید و نسبت بالای پیروتیت:پیریت می‌باشند. زونینگ فلزی و زونینگ کانی شناسی در اسکارن‌ها رایج است. در برخی مناطق به عنوان مثال منطقه Nickel Plate، یک زون پروکسیمال کم پهنا و دانه درشت از اسکارن‌های گارنت دار که دارای نسبت بالای Cu:Au می‌باشند و یک زون دیستال پهن تر و دانه ریز از اسکارن‌های پیروکسن دار که دارای نسبت پایین Cu:Au و توده‌های کانسنگی Au-sulphide می‌باشند حضوردارد.

ب) اسکارن‌های طلادار غنی از گارنت:

طلای خالص+کالکوپیریت+ پیریت+ آرسنوپیریت+ اسفالریت+ مگنتیت+ هماتیت + پیروتیت+گالن+تلرید+ بیسموتینیت این دسته از اسکارن‌ها دارای مقدار کم تا متوسطی سولفید و نسبت پایین پیروتیت:پیریت می‌باشند.

ج) اسکارن‌های طلادار غنی از اپیدوت:

طلای خالص+کالکوپیریت+ پیریت+ آرسنوپیریت+ مگنتیت+ هماتیت + پیروتیت+گالن+ اسفالریت +تلرید+ این دسته از اسکارن‌ها دارای مقدار کم تا متوسطی سولفید و نسبت پایین پیروتیت:پیریت می‌باشند.

 

کانی شناسی اگزواسکارن (گانگ)

نوع منیزیمی

الیوین، کلینوپیروکسن، گارنت، کندرودیت و مونتی سیلیت. کانی‌های قهقرایی عبارتند از سرپانتین، اپیدوت، وزوویانیت، تره مولیت- اکتینولیت، فلوگوپیت، تالک، فلدسپار پتاسیم و کلریت

 

نوع کلسیکی

الف) اسکارن‌های طلادار غنی از پیروکسن:

این دسته از اسکارن ها، اگزواسکارن‌هایی هستند که نسبت پیروکسن: گارنت بالایی دارند. کانی‌های پیش رونده شامل دیوبسید تا هدن برگیت، فلدسپار پتاسیم، بیوتیت‌های غنی از آهن، گارنت‌های Mn پایین، ولاستونیت و وزوویانیت هستند. دیگر کانی‌های کم رایج تر عبارتند از اپیدوت، کلریت، کلینوزوئیزیت، وزوویانیت، اسکاپولیت، تره مولیت- اکتینولیت، سرسیت و پره نیت

ب) اسکارن‌های طلادار غنی از گارنت:

این دسته از اسکارن ها، اگزواسکارن‌هایی هستند که نسبت پیروکسن: گارنت در آنان پایین است. کانی‌های پیش رونده شامل گارنت‌های Mn پایین، فلدسپار پتاسیم، ولاستونیت، دیوبسید تا هدن برگیت، اپیدوت، وزوویانیت، اسفن و آپاتیت هستند. کانی‌های پس رونده عبارتند از اپیدوت، کلریت، کلینوزوئیزیت، وزوویانیت، دولومیت، سرسیت، تره مولیت- اکتینولیت و پره نیت

ج) اسکارن‌های طلادار غنی از اپیدوت:

اپیدوت فراوان، کلریت کم تر، تره مولیت- اکتینولیت، کوارتز، فلدسپار پتاسیم، گارنت، وزوویانیت، بیوتیت، کلینوپیروکسن و کربنات از کانی‌هایی هستند که در این اسکارن‌ها ملاحظه می‌شود. در نهشته‌های QR، رگچه‌های اپیدوت- پیریتی و کربنات- پیریتی و تجمعات دانه درشت ملاحظه می‌شود. بهترین کانسنگ در قسمت خارجی منطقه دگرسانی، در ۵۰ متری جلویی اسکارن‌های اپیدوتی رخنمون دارد.

 

کانی شناسی اندواسکارن (گانگ)

کانی‌های موجود عبارتند از فلدسپار پتاسیم، بیوتیت، پیروکسن‌های Mg دار و گارنت. مشخصه‌اند و اسکارن‌های موجود در نهشته‌های غنی از اپیدوت QR حضور کانی‌های کلسیت، اپیدوت، کلینوزوئیزیت و تره مولیت است در حالیکه اندو اسکارن‌های منیزیمی Butte Highlands متحمل دگرسانی آرژیلیتی و پروفیلی گردیده و متشکل از گارنت، کلینوپیروکسن و پیدوت می‌باشند.

 

هوازدگی

در مناطق گرم و بارانی، اسکارن‌ها یک توپوگرافی خاص متشکل از برآمدگی‌های مثبت تشکیل می‌دهد.

 

کنترل کننده‌های کانسنگ:

عوامل چینه شناسی و ساختاری مختلفی کانسنگ را کنترل می‌کنند. توده‌های کانسنگ در امتداد محل تقاطع سیل- دایک، سطح تماس سیل- گسل، محل تقاطع گسل و لایه بندی، محور چین ها، گسل‌های نفوذپذیر و یا زون‌های کششی تشکیل می‌شوند.در اسکارن‌های غنی از پیروکسن و اپیدوت، کانسنگ‌ها در منطقه دورتری از زون دگرسانی تشکیل می‌شوند. در برخی مناطق توده‌های نفوذی غنی از آهن با کانی سازی اسکارن‌های طلادار مرتبط می‌باشند.کانسنگ‌های تشکیل شده در اسکارن‌های طلادار غنی از گارنت تقریبا به صورت پیروکسیمال با توده نفوذی قرار می‌گیرند.

 

راهنمای اکتشاف

داده‌های ژئوشیمیایی

 • آنومالی عناصر Au, As, Bi, Te, Co, Cu, Zn یا Ni، در خاک، رسوبات و سنگ‌ها، همچنین برخی زونینگ‌های ژئوشیمیایی در محدوده اسکارن‌ها ) مخصوصا درنسبت Cu/Au, Ag/Au و Zn/Au ( می‌تواند راهنمای اکتشاف باشد.
 • اسکارن‌های طلادار کلسیکی) انواع غنی از پیروکسن و یا گارنت( دارای نسبت پایین تری Cu/Au, Ag/Au و Zn/Au نسبت به سایر اسکارن‌ها می‌باشند.
 • توده نفوذی مرتبط با این اسکارن‌ها ممکن است از عناصر سازگاری همچون Cr, Sc و V غنی شده اما از عناصر ناسازگار لیتوفیل ) Rb, Zr, Ce, Nb و La (در مقایسه با توده‌های نفوذی همراه با دیگر اسکارن‌ها تهی شدگی نشان دهند.

 

اسکارن هایی که طلا دارند - Gold-Bearing Skarns
تنظیم زمین شناسی هدفمند پورفیری مجاور به نزدیک سطح اسکارن درجه بالا بازگشت در اولین چال حفاری اکتشافی در پارک تراندل
اسکارن هایی که طلا دارند - Gold-Bearing Skarns
تغییر اسکارن در کادیای بزرگ و کوچک به تمرکز اکتشاف در کادیا به سمت بزرگترین سیستم پورفیری در استرالیا کمک کرد و اکنون انتظار می‌رود که به اکتشاف در پارک تراندل کمک کند.
اسکارن هایی که طلا دارند - Gold-Bearing Skarns
مناطق بسیار مستعد معدنی و چندگانه اسکارن که در پارک تراندل توسط گمانه حفاری شده‌اند، تایید شدند.

 

داده‌های ژئوفیزیکی

بررسی‌های ثقلی و یا مغناطیستی هوابرد magnetic Airborne) (جهت تعیین محل پلوتون‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. قطبش القایی و بررسی مغناطیست زمینی جهت ردیابی برخی از نهشته‌ها بسیار کاربرد دارد.

 

دیگر راهنماهای اکتشافی

پلاسرهای طلا، توف‌های آهکی و یا کربناتی و جریانات ولکانیکی آهکی که توسط توده‌های پلوتونی قطع شده اند، می‌توانند سنگ میزبان مناسبی برای اسکارن‌های طلادار باشند. خصوصیات مطلوب محیط‌های اسکارنی) skarn envelope ( عبارتند از :

 • حضور اسکارن‌های مس دار پریکسیمال و اسکارن‌های پیروکسن دار دیستال
 • حضور پیروکسن‌های هدن برگیتی
 • حضور آنومالی ژئوشیمیایی عناصر As-Bi-Te
 • حضور توده‌های نفوذی غنی از آهن تفریق نیافته با نسبت پایین Fe2O3/FeO

تمامی سنگ‌های ولکانیکی آهکی که توسط سیستم‌های مس پورفیری قطع شده اند، برای اسکارن‌های غنی از اپیدوت سنگ میزبان مناسبی هستند.

 

اهمیت

اخیرا اسکارن‌های طلا دار زیادی شناخته شده اند (به عنوان مثال: Buckhorn Mountain, Wabu, Fortitude) با این وجود کل محصولات به دست آمده از آنها (بیشتر از ۱۰۰۰ تن فلز) در مقایسه با دیگر نهشته‌ها رقمی ناچیز است.

نهشته‌های Nickel Plate یکی از اولین اسکارن‌های طلاداری بوده که مورد استخراج قرار گرفته است. اسکارن ۱۶ % از طلای منطقه British Columbia’ را تامین می‌کند که البته نیمی از این مقدار از اسکارن‌های مس و آهن داری که طلا در آنها به عنوان محصول فرعی یافت می‌شود، به دست آمده است. ذخیره طلای این نهشته‌ها از ۰.۴ تا ۱۳Mt و از ۲ تا ۱۵g/t متغیر است. Theodore et al. (1991) متوسط عیار طلا را g/t8.6 و متوسط عیار نقره را g/t5.0 تخمین زدند.

 

عاشق شروع کردن هستم، هنر من جنگیدن برای آرزوهام هست؛ دنبال این هستم که درک درستی از زندگی پیدا کنم و ازش لذت ببرم برای همین بیشترین سرمایه‌گذاری رو روی خودم می‌کنم.

جدیدترین مطالب رو در ایمیل خود دریافت کنید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اشتراک در
اطلاع از
guest
3 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
کارن رستمی
کارن رستمی
23 آذر 1401 19:14

سلام بدون تعارف بگم فوق العاده ای

شهریار
شهریار
20 دی 1401 20:18

عالی ممنون از اطلاعات

امیر
امیر
2 آبان 1402 01:22

واقعا فوق العاده ، از این مقاله لذت بردم

3
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

فرم گزارش

خواهشمند است، فرم را تکمیل و ارسال نمایید.

راهنمای دانلود

 • اگر نرم‌افزار مدیریت دانلود ندارید، قبل از دانلود هرگونه فایلی، یک نرم افزار مدیریت دانلود مانند IDM و یا FlashGet نصب کنید.
 • برای دانلود، به روی عبارت “دانلود” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل‌ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
 • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده‌اند، برای خارج سازی فایل‌ها از حالت فشرده از نرم‌افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
 • چنانچه در مقابل لینک دانلود عبارت بخش اول، دوم و … مشاهده کردید تمام بخش‌ها می‌بایستی حتماً دانلود شود تا فایل قابل استفاده باشد.
 • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.mining-eng.ir می‌باشد. تمامی حروف را می بایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
 • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می‌بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.