برچسب: موادمعدنی

Predictive-Modelling-of-Mineral

مدلسازی پیش‌بینی‌کننده داده‌محور اینده نگری موادمعدنی با استفاده از یادگیری ماشین و روش‌های یادگیری عمیق

مدل‌سازی پیش‌بینی‌کننده داده‌محور اینده نگری مواد معدنی با استفاده از یادگیری ماشین و روش‌های یادگیری عمیق: مطالعه موردی از استان

ادامه مطلب
پیمایش به بالا