مکانيک خاک

 مکانيک خاک از دو کلمه Soil به معني خاک و Mechanics به معني مکانيک گرفته شده است. در علوم مهندسي

ادامه مطلب

مباني سنجش از دور

از دور علم (هنر و گستره) جمع‌آوري اطلاعات درباره سطح زمين است بدون اينكه هيچگونه تماسي با زمين داشته باشيم

ادامه مطلب

هونتيت يا گل سفيد

  به طور كلي، جهت پيدايش هونتيت سه منشاء اصلي وجود دارد : الف ـ محصول هوازدگي سنگهاي غني از منيزيم

ادامه مطلب