چرخه ویلسون WILSON CYCLE

Telegram-logo
Instagram-logo
گسل “تقسيم بندي ها و تعاريف”

گسل‌ها عبارت از شکستگي‌هايي هستند که در آنها ، سنگهاي طرفين صفر شکستگي ، به موازات اين صفحه لغزش پيدا مي‌کنند و به کمک همين

كيمبرليت ها

كيمبرليت ها سنگهاي اولترمافيك آلكالن (معمولاً پتاسيك) كمياب هستند. اهميت اين سنگها بدين خاطر است كه آنها حاوي مجموعه اي از كانيهاي استثنائي و زينوليتها

Baner-MineJobs
Baner-dictionary
به این نوشته امتیاز دهید

https://www.mining-eng.ir/?p=1944

فهرست مطالب

rockcycl

نظريه تكتونيك صفحه اي : بر اساس اين نظريه زمين از صفحاتي به نام صفحات سنگ كره تشكيل يافته است كه حركت اين صفحات نسبت به يكديگر باعث ماگماتيسم، بوجود آمدن حوضه هاي رسوبي، چين خوردگي، دگرگوني ، كانسارزايي و… مي گردد.

wilsncircl

چرخه ويلسون: چرخه زمين شناسي كه شامل باز شدن يك حوضه اقيانوسي و بسته شدن در حاشيه هاي قاره اي مجاور است را چرخه ويلسون مي نامند كه به مناسبت انتشار مقاله معروف توزو ويلسون استاد دانشگاه تورنتو در سال 1966 به اين نام مرسوم شده است . در اين مقاله ویلسون نه تنها واقعيت قطعه قطعه شدن پانگه آرا از اوايل ژوراسيك به اثبات رسانيد بلكه وجود پانگه آهاي قديمي تري را كه فقط با چرخه هاي باز شدن وبسته شدن حوضه اقيانوسي قابل توضيح بود به اثبات رسانيد ونهايتا نظريه اشتقاق قاره ها را بوسيله آن تفسير كرد.

 

مراحل چرخه ويلسون:

هر حوضه اقيانوسي از مرحله ريفت اصلي شروع مي شود بعد به مرحله رشد مي رسد كه در طي آن مساحت حوضه افزايش مي يابد . در اين مرحله، تمام حواشي قاره اي آن حالت غير فعال دارند.بعد از اين مرحله، يك يا چندين حاشيه آن وارد مرحله فرورانش شده و حوضه اقيانوسي تنگ تر وباريك تر مي گردد ودر نهايت با برخورد قاره اي، حوضه اقيانوسي به طور كامل بسته ومحو مي شود وبه جاي ان جوش خوردگي افيوليتي در حوضه قاره اي بوجود مي آيد. اين چرخه سنگي كه حدود 200 ميليون سال به طول مي انجامد شامل 8 مرحله است كه چرخه ويلسون نام دارد.

cyclewilson

 

مرحله A – كراتون قاره اي پايدار

كراتون قاره اي پايدار از اطراف توسط حوضه هاي اقيانوسي احاطه شده است.قاره به سمت دريا فرسايش مي يابد و يك پني پلن را ايجاد مي كند. هيچ فعاليت تكتونيكي وجود ندارد و در طي ميليونها سال فرسايش ، هوازدگي و جور شدگي، لايه اي از ماسه سنگ بالغ كوارتز دار ايجاد مي شود .اگر آب وهوا گرم باشد، آهك ها به خوبي توسعه مي يابند ولي اغلب شيل ها از قاره شسته شده وبه حوضه هاي اقيانوسي اطراف منتقل مي شوند.

از نظر ايزوستازي قاره در تعادل كامل است وهيچ فعاليت ولكانيكي ويا زمين لرزه اي اتفاق نمي افتد.قاره ها از سنگ هاي آذرين فلسيك تشكيل شده اند كه سبك هستند مانند گرانيت و پلاژيوگرانيت و… لذا وقتي قاره فرسايش مي يابد و به يك پني پلن تبديل مي شود از نظر ايزوستازي شناور است و سطح آن چند صد فوت بالاي سطح درياست.از طرف ديگر حوضه هاي اقيانوسي از سنگهاي آذرين مافيك مانند بازالت وگابرو تشكيل شده كه سنگين هستند و در حدود 5 مايل در زير سطح دريا و بر روي گوشته زيرين قرار مي گيرند.

 

مرحله B-نقطه داغ وريفت زايي

در اين مرحله قاره پايدار مرحله A دچار آشوب مي شود و ستوني از ماگماي مافيك واولترامافيك داغ از عمق گوشته به طرف سطح بالا آمده ونقطه داغي را ايجاد مي كند . گرماي نقطه داغ پوسته قاره اي را گرم كرده و موجب كشش آن مي شود تا اينكه پوسته كشيده شده و در نهايت شكسته مي شود و ترك هايي در امتداد بازوي سه گانه ريفت از مركز نقطه داغ باز مي شوند (پيوست سه گانه).

در اين مرحله در واقع اولين مرحله ريفت زايي آغاز شده و قاره به دو بخش شرقي وغربي تقسيم مي شود كه هنوز به هم متصل هستند. در هنگام باز شدن ولكانيسم مافيك غالب است وبه شكل سيل هاي نفوذي يا آتشفشانهاي رگه اي ويا بازالتهاي طغياني از شكاف آتشفشانها در امتداد دايكهاي تغذيه كننده در حال بالا آمدن هستند.گرماي نقطه داغ پوسته قاره اي متشكل از گرانوديوريتها يا پلاژیوگرانيتها را دچار ذوب تفريقي كرده و ماگماهاي گرانيتي و آلكالن را ايجاد مي كند كه به صورت باتوليت جايگزين مي شوند و اگر به سطح برسند آتشفشانهاي فلسيك را ايجاد مي كنند. همزماني تشكيل اين دو نوع سنگ (از ابتدا وانتهاي سري باون) توزيع بايمودال يا دوگانه نام دارد.

 

ريفت زايي فعال :محور ريفتها به طور مشخص دهها كيلومتر عرض دارند . دره هاي ريفت ، گرابن هاي بلوك گسلي هستند كه توسط كوه هاي برآمده احاطه شده اند.در ابتدا كف دره محوري خارج از آب قرار دارد ولي همزمان با فرونشست گرابن اصلي وبالا آمدن آب, كف دره در زير آ ب قرار گرفته و حوضه دريايي باريكي تشكيل مي شود.سرزمينهاي بلند هورست از سنگهاي فلسيك وقاعده قاره اي با درجه دگرگوني بالا تشكيل شده اند كه به سرعت فرسايش مي يابند و به كنگلومرا وبرش آركوزي تبديل مي شوند . در كف حوضه به دليل عدم وجود اكسيژن وچرخش آب در پائين، رسهاي غني از مواد آلي تجمع مي يابند.پس از هجوم آب دريا بر روي ريفت، دلتاهاي مخروطي شكل گسترش مي يابند. در يك مدت زمان كوتاه پر شدن كف حوضه خاتمه مي يابد.

 

مرحله C – تشكيل پوسته اقيانوسي جديد: حاشيه نابالغ واگرا

در اين مرحله ممكن است نقطه داغي شكل گرفته ، مدتي فعاليت كند و از بين برود اما گاهي زنجيره اي از نقاط داغ به هم متصل شده و سلول هاي همرفتي را ايجاد مي كنند و اين سلولهاي همرفتي نقطه داغ را به يك سيستم ريفتينگ تبديل مي كنند ويك حوضه اقيانوسي جديد شكل مي گيرد (چهار لايه متشكل از ليتوسفر اقيانوسي كه واحد افيوليتي هستند).

فرايند تشكيل حوضه اقيانوسي با جرياني از فعاليت آتشفشانهاي مافيك در امتداد يك طرف محور ريفت آغاز مي شود.در ابتدا ماگما به صورت تعدادي دايك هاي بازالتي به درون پوسته قاره اي گرانيتي كه نازك و كشيده شده تزريق مي گردد.بازالتهاي تزريق شده و گرانيتهاي قاره اي متقابلا بر يكديگر اثر گذاشته وبا يكديگر اختلاط مي يابند.اين اختلاط را پوسته تحولي مي نامند.

با ادامه فعاليت آتشفشاني دو قطعه قاره شروع به جدا شدن از يكديگر كرده و فضاي خالي ايجاد شده در بين آنها توسط سنگ هاي آذرين مافيك پر مي شود.به دليل سنگين بودن اين سنگهاي آذرين مافيك ( بازالت، گابرو,نزديك زمين و دونيت و پريدوتيت در عمق)در زير سطح زمين ليتوسفر اقيانوسي راتشكيل مي دهند كه مجموعه افيوليتي هستند..

 

مرحله D- حاشيه واگراي بالغ

در اين مرحله بخش شرقي قاره از بخش ديگر دور شده وتنها بخش غربي و حوضه اقيانوسي جديد با مركز بازشدگي آن (پشته ميان اقيانوسي ) باقي مي مانند.گرما از سلولهاي كنوكسيوني به طرف سطح مي آيد ودر بخش ريفت در مركز حوضه اقيانوسي جديد باقي مي ماند. زماني كه حوضه اقيانوسي گسترش مي يابد، حاشيه قاره اي جديد شكل مي گيرد كه حاشيه قاره اي واگرا يا غير فعال ياDCM نام دارد. اين حاشيه چون از منبع گرمايي دور شده، سرد مي شود و با گذشت زمان سرعت فرورانش آن كمتر مي شود.همچنين منشور بزرگي از رسوبات بر روي DCM نهشته شده است كه به سمت حوضه اقيانوسي ضخامتش افزوده مي شود اين رسوبات یا از فرسايش قاره حاصل شده ( تخريبي) ويا از فعاليت شيميايي وبيولوژيكي حاصل مي شوند مانند كربناتها.

اين بخش غالبا شامل نهشته هاي آبهاي كم عمق است زيرا فرونشست و رسوبگذاري هردو تقريبا با سرعت يكساني صورت مي گيرد.در امتداد ساحل شرقي آمريكاي شمالي جايي كه امروزه ماسه سنگهاي ساب ولكانيك وشيل ها رايج هستند. در واقع ناحيه ويرجينياي امروزي يك DCM است. در اين مكان ريفت زايي ، اقيانوس اطلس را باز كرده و اين باز شدگي در حدود 250 ميليون سال قبل اتفاق افتاده است.

 

مرحله E- ايجاد مرز همگرا – تشكيل كوههاي قوس جزاير آتشفشاني :

واگرايي وايجاد پوسته اقيانوسي جديد ممكن است دهها تا صدها ميليون سال به طول انجامد.در برخي نقاط واگرايي متوقف مي شود ودو قاره به سمت يكديگر حركت مي كنند كه مرز همگرايي است اين مرز زماني ايجاد مي شود كه پوسته اقيانوسي در چندين قسمت شكسته شده ودر امتداد زون فرورانش به درون گوشته فرو رود.مناطق فرورانش از هر جايي در حوضه اقيانوسي ودر هر جهتي ممكن است رخ دهد. دو نوع زون سابداكشن وجود دارد:

1- درون حوضه اقيانوسي : فرورانش پوسته هاي اقيانوسي ( نوع جزيره قوسي)

2- در حاشيه قاره : فرورانش پوسته هاي اقيانوسي – قاره اي (نوع كورديلرين)

 

ويژگيهاي ساختاري زونهاي فرورانش:در محل فرورانش بخشي از پوسته اقيانوسي به زير پوسته ديگر كشيده مي شودودر گوشته فرو مي رود.در عمق حدود Km 120 سنگ شروع به ذوب شدن مي كند و تشكيل ماگما مي دهد.ماگماي داغ وكم چگال به طرف سطح مي آيد كه منجر به تشكيل باتوليتها شده و يا به صورت گدازه از شكاف كف اقيانوس خارج شده و جزاير اقيانوسي را تشكيل مي دهد.حوضه اي كه در جلوي قوس قرار گرفته را حوضه پيش كمان و گودالي كه در عقب قوس واقع شده را حوضه پشت قوس مي نامند.اين حوضه ها محل هاي رسوبگذاري هستند.

 

ذوب بخشي وتشكيل سنگهاي آذرين جديد: سنگهاي گوشته در بالاي صفحه فرورانده شده دچار ذوب بخشي شده و مذاب ايجاد شده تفريق مي يابد وبا جداشدن از سنگ منشأ ,دو جزء مذاب و جامد باقيمانده ازيكديگر تفكيك مي شوند.از آنجا كه به همراه ورقه فرورانده شده مقدار زيادي آب اقيانوس نيز وارد مي شود، گرما واب در عمق تقريبي Km120 منجر به ذوب بخشي مواد گوشته بالاي ورقه فرورانده شده مي شود.كه ابتدا فازهاي زودگدازذوب شده و تشكيل ماگماي حدواسط را مي دهد كه سنگهاي ديوريتي،گرانوديوريتي را ايجاد مي كند. بخش جامد باقيمانده داراي تركيب مافيك ، اولترامافيك تري نسبت به جامد باقيمانده است.با گذشت زمان فرايند تفريق ادامه مي يابد و ماگماهاي فلسيك تر باقيمانده مافيك را ترك مي كنند.

 

زوج كمربندهاي دگرگوني:دو نوع دگرگوني در زونهاي فرورانش معمولند كه زوج كمربندهاي دگرگوني را تشكيل مي دهند.اولين نوع دگرگوني، دگرگوني نوع بارووين (حرارت كم تا زياد و فشار متوسط )است كه در اطراف آتشفشان بر اثر گرماي توده هاي باتوليتي شكل گرفته وبا چين خوردگي و برش خوردگي همراه است.باتوليت ها پوسته اقيانوسي را تحت تأثير قرار داده وآنها را به شيست سبز(غني از كلريت و اپيدوت)،آمفيبوليت( غني از آمفيبول )وگرانوليت (غني از پيروكسن) تبديل مي كند.دومين نوع دگرگوني، دگرگوني فشار – دما بالا است كه دگرگوني شيست آبي است و در ملانژ گودال شكل مي گيرد.محل ونوع اين دگرگوني گودال فرورانش است كه رسوبات با سرعت بين دو ورقه فرورانده مي شوند. اين كمربندهاي دگرگوني نتيجه فرورانش هستند علاوه بر اين، دگرگونيهاي همبري وهيدروترمال نيز در امتداد تنوره هاي آتشفشاني ودايك هاي بالا آمده از باتوليتها ايجاد مي شوند.

 

اقيانوسهاي باقيمانده :

اگر فرورانش ادامه يابد حوضه اقيانوسي كوچك وكوچك تر خواهد شد تا اينكه قاره غربي و جزيره به يكديگر برخورد كنند در واقع پوسته اقيانوسي فرورانده وتخريب خواهد شد.اين حوضه هاي اقيانوسي كه در زون فرورانش تخريب شده و ناپديد مي شوند اقيانوسهاي باقيمانده ناميده مي شوند.قديمي ترين حوضه هاي اقيانوسي درحدود 200 ميليون سال سن دارند.در مقايسه پوسته قاره اي بسيار سبك است وحفظ مي شود مگر اينكه دچار فرسايش وهوازدگي شود.

 

مرحله F- كوهزايي برخورد قاره-جزيره قوسي

در اين مرحله بخش غربي قاره و جزيره قوسي به هم برخورد مي كنند و منجر به كوهزايي مي شودو حوضه اقيانوسي باقيمانده به يك زمين درز يا سوچورزون تبديل مي شود.كوهزايي هاي حاصل از برخورد دو نوعند:

1- برخورد قاره – جزيره قوسي

2- برخورد قاره- قاره

در هر برخورد يك صفحه بر روي صفحه ديگر رانده مي شود صفحه اي كه رورانده مي شود هينترلند (Hinterland)و صفحه زير رانده، فورلند ناميده ميشودForeland) )

 

زمين درز (suture zone) : در طي برخورد اولين بخش قوس آتشفشاني كه تحت تأثير قرار مي گيرد، ملانژ گودال است.رسوبات ملانژ گودال از پوسته اقيانوسي فرورانده كنده شده ودر طي زمانهاي طولاني در گودال انباشته شده كه در مرحله برخورد توسط گسل تراست بر روي هينترلند رانده شده است.در انتها از عرض كمربند ملانژ كاسته خواهد شد.به اين زون باريك با سنگهاي مختلط، زمين درز مي گويند كه زوني مرزي است ودو بلوكي را كه به هم برخورد كرده اند از هم جدا مي كند.در واقع اين زون نشانه برخورد است.

 

كوه هينترلند:كمان اتشفشاني ممكن است چند كيلومتر ارتفاع داشته باشد ولي پس از برخورد به علت رانده شدن، مرتفع تر شده و قله هاي آن توسط كلاهك برفي پوشيده مي شود.

 

فورلند:

در منطقه فورلند چندين فرايند رخ مي دهد:

1- اولين رخداد اين است كه گوه ضخيمي از رسوبات قديمي DCM بر روي بخش غربي قاره انباشته شده و فشرده مي شود كه به صورت تاقديس و ناوديس هايي چين مي خورد و توسط گسلهاي تراست به سمت فورلند رانده مي شود و تشكيل گوه هاي افزاينده را مي دهد.

2- دومين رخداد اين است كه رسوبات DCM به جزاير قوسي نزديك شده و توسط قوس رو رانده شده به درون زمين فشرده مي شود.در طي اين رخداد گوه هاي افزاينده متحمل دگرگوني بارووين شده وبه مرمر، كوارتزيت، اسليت وفيليت تبديل مي شود.شدت دگرگوني در سنگهاي عميق بيشتر شده وبه رخساره هاي گرانوليت و امفيبوليت تبديل مي شوند.

3- سومين رخداد اين است كه حوضه فورلندي ايجاد مي شود كه با فرونشست سريع، حوضه عميقي را تشكيل مي دهد كه از رسوبات اواري ضخيم پر مي شود. اين رسوبات حاصل فرسايش كوههاي هينترلند هستند و غالبأ تركيب ليتيكي (آتشفشاني و آذرين دروني و قطعه سنگهاي دگرگوني ) دارند كه به همراه مقاديري پلاژيوكلاز سديك حاصل فرسايش سنگهاي حدواسط هستند.محيطهاي رسوبي حوضه فورلند به طور مشخص با شيلهاي سياه آبهاي عميق شروع مي شوند .

 

دونوع متفاوت از منشورهاي رسوبي در چرخه ويلسون وجود دارد:

1- منشورهاي DCM كه از كراتون به شكل نازك شروع شده وبه سمت حوضه اقيانوسي ضخيم مي شوند.

2- منشورهاي آواري حوضه فورلند كه نزديك به كوهها ضخيم است وبه سمت كراتون قاره اي نازك مي شود.با گذشت زمان كوههاي هينترلند فرسايش وحالت مسطح و پني پلن مي يابند.

 

مرحله G- كوهزايي تيپ كورديلرن:

زون فرورانش درزير قوس آتشفشاني از بين رفته و كوههاي روي حاشيه غربي قاره مسطح مي شود ولي بخش غربي و شرقي قاره هنوز توسط نيروهاي خارجي به سمت يكديگر رانده مي شوند.بنابراين زون فرورانش ديگري شروع مي شود كه اين زون ممكن است از هر جايي در حوضه اقيانوسي شروع شده وقوس جزيره ديگري را تشكيل مي دهد.

فرايند تشكيل گودال، فرورانش وذوب بخشي پوسته اقيانوسي، رسوبگذاري ملانژودگرگوني شيست آبي در اين نوع كوهزايي همانند كوهزايي جزاير قوسي است . تمام اين فعاليتها در امتداد حاشيه قديمي واگراي قاره اتفاق مي افتد.

 

مرحله H- كوهزايي برخورد قاره- قاره:

در اين مرحله حوضه اقيانوسي باقيمانده، بسته شده وبا برخورد قاره به يكديگر، كوهزايي نوع برخورد قاره اي شكل مي گيرد. اين نوع كوهزايي اجزايي شبيه كوهزايي نوع برخورد قاره- قوس را دارند. هينترلند، فورلند، زمين درز، حوضه فورلندو رشته كوههاي بلند مشابه رشته كوههاي هيماليا.تفاوت اين نوع كوهزايي با كوهزايي برخوردي قاره – قاره اين است كه در اين نوع كوهزايي، سنگهاي DCM ومنشورهاي افزاينده به سمت فورلند رانده مي شوند اما در كوهزايي نوع برخورد قاره – قوس، قطعاتي از پوسته اقيانوسي (واحد افيوليتي) وكمان آتشفشاني به سمت فورلند رانده مي شوند.

رسوبات : رسوبات حاصل از فرسایش این کوهها که حوضه فورلند را پر می کنند از نظر ترکیب متفاوت با رسوبات حاصل از فرسایش جزایر قوسی است.در حالیکه هردو در محیطهای رسوبی مشابهی, نهشته می شوند.سنگهای هینترلند حجم زیادی از سنگهای رسوبی DCM را شامل می شوند که غنی از کوارتز هستند.فلدسپات در این حوضه به علت هوازدگی وفرسایش شیستها و گنیسهای دگرگونی وجود دارد که متفاوت با رسوباتی هستند که حوضه فورلند را پر می کنند.

حوضه فورلند قبل از برخورد از نظر تکتونیکی پایدار است . ماسه سنگهای غنی از کوارتز و سنگ آهک در آن نهشته می شود.پس از برخورد , حوضه فورلند فرونشست می کند.

 

مرحله- I کراتون قاره ای پایدار

چرخه ای که در مرحله A شروع شد اکنون به انتها می رسد کراتون قاره ای اولیه که در مرحله C به دو قطعه تقسیم شد در این مرحله به سمت یکدیگر آمده و مجددأ پایدار می شوند.این قاره جدید نسبت به کراتن مرحله A کاملأ پیچیده تر است .پی سنگها ظاهر شده اند وبسیار متنوع هستند بین بلوکهای شرقی وغربی، کمان آتشفشانی قرار گرفته ودو حوضه فورلند با منشورهایی از رسوبات تخریبی، همچنین دو زون درز حاوی ملانژها و سنگهای آذرین ودگرگونی متفاوت در این قاره قرار دارند. در نهایت این قاره به طور کامل هوازده می شود وبه شکل یک دشت فرسایش می یابد.

 

در حال حاضر هر مرحله از این چرخه را می توان در یک حوضه اقیانوسی خاص نشان داد:

مرحله جنینی )مراحل A تاC ) را می توان در ریفت بزرگ شرق آفریقا مشاهده کرد.

مرحله بلوغ :(مرحله C ) که اقیانوس اطلس کنونی معرف آن است.

مرحله زوال :(مرحله E ) در این مرحله در یک یا چند منطقه فرورانش، جزایر قوسی وحوضه های حاشیه ای ایجاد می شود.این مرحله، مرحله ای است که اقیانوس آرام امروزی درآن به سر می برد

مرحله نهایی (مرحله F ) مانند دریای مدیترانه فعلی که همزمان با باز شدن اقیانوس اطلس در 160 میلیون سال قبل اقیانوس عظیم تتیس شروع به بسته شدن کرد.

مرحله تصادم :(مراحل G,H)را می توان در سلسله کوههای آلپ – هیمالیا مشاهده کرد.

جدیدترین مطالب رو در ایمیل خود دریافت کنید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

فرم گزارش

خواهشمند است، فرم را تکمیل و ارسال نمایید.

راهنمای دانلود

  • اگر نرم‌افزار مدیریت دانلود ندارید، قبل از دانلود هرگونه فایلی، یک نرم افزار مدیریت دانلود مانند IDM و یا FlashGet نصب کنید.
  • برای دانلود، به روی عبارت “دانلود” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل‌ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
  • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده‌اند، برای خارج سازی فایل‌ها از حالت فشرده از نرم‌افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
  • چنانچه در مقابل لینک دانلود عبارت بخش اول، دوم و … مشاهده کردید تمام بخش‌ها می‌بایستی حتماً دانلود شود تا فایل قابل استفاده باشد.
  • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.mining-eng.ir می‌باشد. تمامی حروف را می بایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
  • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می‌بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.