آشنایی با نرم افزار rocscience SWedge

SWedge

SWedge

نرم افزار rocscience SWedge یک ابزار سریع و با قابلیت استفاده آسان برای ارزیابی هندسه و مطالعات پایداری سطوح گوه در ترانشه‌های سنگی می‌باشد. این نرم‌افزار می‌تواند همزمان با Dips نیز استفاده شود.

آشنایی با نرم افزار rocscience SWedge
کاربردها

کاربردها

بخش پشتیبانی

دسترسی به یک پایگاه داده جامع از راهنمای محصول

آخرین به روزرسانی‌های نرم‌افزار را مشاهده کنید.

آخرین نسخه نرم‌افزار را دانلود کنید.

نرم‌افزار SWedge یک ابزار سریع، تطبیق‌پذیر با نرم‌افزارهای دیگر و با قابلیت استفاده آسان برای ارزیابی هندسه و مطالعات پایداری سطوح گوه در شیروانی‌های سنگی می‌باشد. گوه‌ها توسط دو صفحه ناپیوستگی متقاطع شامل سطح شیروانی و یک ترک کششی انتخابی تعریف می‌گردند. نرم‌افزار SWedge یک محیط گرافیکی یکپارچه برای ورود سریع و آسان داده‌ها و تصویر‌ سازی سه بعدی مدل را فراهم آورده است.

نرم‌افزار SWedge تحلیل‌های گوناگون قطعی، احتمالاتی، ترکیبی، حساسیت و تداوم ناپیوستگی (Persistence) را ارائه می‌دهد. پیچ سنگ‌ها، شاتکریت و فشار سیستم نگهداری می‌توانند برای افزایش ضریب ایمنی گوه به کار روند. همچنین نیروهایی نظیر فشار آب، بارهای لرزه‌ای، و یا نیروهای خارجی که ممکن است پایداری را به مخاطره اندازند، به راحتی مدل می‌شوند. معیارهای مقاومت برشی درزه مانند موهر-کولومب، بارتون-باندیس یا مدل‌های منحنی قدرت و زاویه موج‌داری درزه نیز می‌توانند تعریف شوند.

feature-highlight_SWedge_surface-wedge-analysisfeature-highlight_SWedge_surface-wedge-analysis
feature-highlight_SWedge_probabilistic-analysisfeature-highlight_SWedge_probabilistic-analysis
feature-highlight_SWedge_combination-wedge-analysisfeature-highlight_SWedge_combination-wedge-analysis
whats-new_SWedge_ponded-water-modelwhats-new_SWedge_ponded-water-model
whats-new_SWedge_batch-computewhats-new_SWedge_batch-compute
whats-new_SWedge_automate-from-excelwhats-new_SWedge_automate-from-excel
ویژگی‌های نرم‌افزار

ویژگی‌های نرم‌افزار

نسخه جدید نرم‌افزار Swedge چندین ویژگی شاخص و مهم را در این به‌روزرسانی ارائه نموده است:

 

 • صفحه شکست مبنا (basal) (گوه پنج وجهی) در گوه‌ها، اکنون می‌تواند نشان داده شود. در نتیجه، گوه‌ها می‌توانند توسط سه صفحه درزه مدل شوند.
 • تحلیل پله (Bench analysis) برای تعیین پایداری و عرض بهینه پله در معدن کاری روباز با این نرم‌افزار موجود است.
 • برآورد جدید توزیع فشار آب
 • استانداردهای طراحی نظیر یوروکد و BS8006 نیز در نرم‌افزار پشتیبانی می‌شود.
 • واحدهای چندگانه (MPa, KPa, ksf, psf, tonnes/m2, ton/fit2)
 • با پشتیبانی حافظه 64 بیتی، تحلیل‌های احتملاتی و ترکیبی بزرگ نیز انجام می‌شوند.
 • قابلیت ورود داده‌های نرم‌افزار Dips
 • گراف‌های جدید و بهبود یافته شده که برای شخصی‌سازی بیشتر در این نرم‌افزار ایجاد شده‌اند.
 • قابلیت فیلتر گوه‌ها توسط حالت لغزش (sliding mode) (لغزش بر روی درزه 1، لغزش بر روی درزه 2 و …) در تحلیل‌های احتمالاتی و ترکیبی
 • کاربران هم اکنون می‌توانند ضریب ایمنی طراحی را برای تحلیل‌های احتمالاتی تعریف کنند. احتمال در این نرم افزار با نماد P نشان داده می‌شود (FS.
 • قسمت نمایش نیم‌کره بالایی در نمای استریونت اضافه شده است.
 • تحلیل حساسیت برای معیار مقاومت منفرد بر روی تمام درزه‌ها نیز اضافه شده است.
 • حالت شکست در نسخه جدید دارای خروجی‌های آماری در قالب فایل‌های اکسل می‌باشد.
 • قابلیت ارتقا یافته انتخاب گوه‌ها بر روی نمودار پراکندگی
 • کاربران هم اکنون می‌توانند خطوط کنتوری فشار آب بر روی صفحات درزه را رسم و نواحی مرطوب را نشان دهند.

گزینه‌های گوناگونی برای مدل‌سازی سیستم نگهداری در نرم‌افزار SWedge وجود دارد. این گزینه‌ها شامل موارد زیر است:

 • پیچ سنگ‌ها
 • شاتکریت
 • فشار
 • نیروی خارجی

انواع مختلف سیستم‌های نگهداری می‌توانند در نرم‌افزار با یکدیگر ترکیب شوند (مثلا پیچ سنگ و شاتکرت) و پارامترهای سیستم نگهداری مورد نیاز جهت ارزیابی ضریب ایمنی می‌توانند به صورت دقیق تعریف شوند.

گزینه‌های زیر جهت اعمال بار به گوه‌ها برای شبیه‌سازی ناپایداری و یا نیروهای پایدار کننده در دسترس می‌باشد. مقادیر بارگذاری بحرانی می‌توانند به راحتی با تحلیل حساسیت تعیین شوند.

 • فشار آب
 • نیروی لرزه‌ای
 • نیروی خارجی

نرم‌افزار Swedge یکپارچگی عمیقی با نرم افزار Dips یکی از نرم‌افزارهای شرکت راکساینس که در زمینه تحلیل آماری و تصویری داده‌های جهت‌دار با استفاده از استریونت طراحی شده است. نرم‌افزارهای Dips و SWedge معمولا برای تحلیل پایداری شیروانی سنگی به صورت توام با یکدیگر استفاده می‌شوند.

 

داده‌های جهت‌دار میتواند از نرم‌افزار Dips توسط گزینه import from Dips در نوار Input Data وارد نرم‌افزار SWedge شوند. داده‌هایی که به SWedge وارد می‌شوند، وابسته به نوع تحلیلی نرم‌افزار Swedge می‌باشد(تحلیل قطعی، احتمالاتی و ترکیبی) که در زیر شرح داده شده است:

 

تحلیل قطعی

برای تحلیل قطعی در نرم‌افزار SWedge، کاربر می‌تواند جهات صفحات منفرد را از نرم‌افزار Dips وارد نماید و جهت‌ها را به شیروانی، صفحه بالایی، درزه 1، درزه2 یا ترک کششی تشخیص داده شده تخصیص دهد.

 

تحلیل احتمالاتی

جهات متوسط و اطلاعات آماری دسته درزه (مقدار K فیشر یا انحراف استاندارد) را از فایل‌های Dips وارد نماید و این اطلاعات را به درزه 1، درزه 2 و یا ترک کششی اختصاص دهد.

 

تحلیل ترکیبی

اگر تحلیل ترکیبی در نرم‌افزار SWedge انتخاب شود، کاربر می‌تواند هرتعداد از جهات صفحات را از نرم‌افزار Dips وارد نرم‌افزار SWedge کند و نرم‌افزار SWedge، پایداری ترکیب تمام درزه‌های ممکن را تحلیل می‌کند.

در یک تحلیل احتمالاتی کاربر می‌تواند، توزیع‌های آماری پارامترهای ورودی (به عنوان مثال: جهت درزه، مقاومت برشی، سطح آب) را برای محاسبه عدم قطعیت این پارامترها تعیین کند. هنگامی‌ که تحلیل انجام شد، منجر به یک توزیع ضریب ایمنی از احتمال ریزش محاسبه شده می‌شود.

 

پارامترهای ورودی زیر در نرم‌افزار SWedge به صورت متغیرهای تصادفی در تحلیل احتمالاتی تعریف می‌شوند:

 • جهت صفحه شیب
 • جهت درزه
 • مقاومت برشی درزه
 • زاویه موج درزه
 • جهت ترک کششی
 • نیروی فشار آب
 • نیروی لرزه‌ای

 

به علاوه، اگر کاربر از گزینه تحلیل تداوم درزه (Joint Persistence Analysis) استفاده می‌کند، متغیرهای تصادفی زیر را نیز می‌توان تعیین نمود:

 • ارتفاع گوه
 • تداوم درزه (Joint Persistence) یا طول اثر (Trace Length).

گزینه طراحی پله (Bench Design) یک افزونه از ویژگی‌های تحلیل احتمالاتی در نرم‌افزار SWedge است. با در نظر گرفتن عرض پله ثابت و یا یک زاویه رمپ میانی ثابت، کاربر می‌تواند در چنین شرایطی، پارامترهای طراحی و یا اطلاعات آماری درزه را برای بهینه کردن زاویه شیب پله بر اساس محدودیت‌های طراحی، وارد کند.

تحلیل داده‌های خروجی، این امکان را به کاربر می‌دهد که نتایج را بر طبق روش‌های مختلف زیر تفسیر کند:

 

 • روش مدیریت طراحی پله
 • تحلیل کمی‌خطر (QHA)

 

موارد آماری زیر نیز می‌توانند برای طراحی پله ترسیم شوند:

 

 • احتمال کلی شکست
 • احتمال رخداد در هر سلول
 • احتمال رخداد تجمعی در هر سلول
 • احتمال لغزش در هر سلول
 • احتمال ریزش در هر سلول
 • تخریب پله در مقابل زاویه پله
 • فراوانی تجمعی گوه‌های ریزشی

گزینه تحلیل ترکیبی (Combination Analysis) در نرم‌افزار SWedge این امکان را به کاربر می‌دهد که بتواند هر تعداد از جهات صفحه درزه مجزا را تعریف و هر ترکیب ممکن از دو درزه که تشکیل گوه می‌دهد را تحلیل کند.

گوه با کمترین ضریب ایمنی تعریف می‌شود و نتایج می‌توانند به صورت هیستوگرام (توزیع فراوانی)، اسکاتر پلات (نمودار پراکندگی) و نمایش استریونت ارائه شود.

گزینه تحلیل ترکیبی (Combination Analysis) می‌تواند از بخش Project Setting یا از نوار ابزار کرکره ای (drop-list toolbar) نرم‌افزار انتخاب شود. به صورت پیش فرض، کمینه ضریب ایمنی گوه (FS) در این نوار ابزار نیز نشان داده می‌شود.

از آنجا که تحلیل ترکیبی یک تحلیل احتمالاتی نیست، طبیعتا احتمال شکست در این تحلیل گزارش نمی‌شود.

در صورتی که احتمال شکست برای کاربر اهمیت داشته باشد، این پارامتر می‌تواند از تقسیم کردن تعداد گوه‌های ریزش شده به کل تعداد مجموعه درزه‌ها بدست آید.

تمایل دارید نرم‌افزار ما را امتحان کنید؟
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x