آشنایی با نرم افزار rocscience Slide2

Slide2

Slide2

نرم افزار rocscience Slide2 یک برنامه قدرتمند و با کاربری آسان می‌باشد که با استفاده از روش تعادل حدی به تحلیل پایداری شیروانی در حالت دوبعدی می‌پردازد. این نرم‌افزار می‌تواند برای تمامی‌انواع شیروانی‌های سنگی و خاکی، خاکریزها، سدها و دیواره‌های حائل مورد استفاده قرار گیرد. نرم‌افزار Slide2 قابلیت تحلیل نشت آب زیرزمینی به روش المان محدود، تحلیل احتمالاتی، مدل‌سازی با قابلیت استفاده از چند سناریو مدل‌سازی و طراحی سیستم نگهداری را شامل می‌شود.

نرم افزار rocscience Slide2
کاربردها

کاربردها

بخش پشتیبانی

دسترسی به یک پایگاه داده جامع از راهنمای محصول

آخرین به روزرسانی‌های نرم‌افزار را مشاهده کنید.

آخرین نسخه نرم‌افزار را دانلود کنید.

نرم‌افزار Slide2 (که سابقا Slide نام داشته) یک نرم‌افزار دو‌بعدی تحلیل پایداری برای ارزیابی ضریب ایمنی و یا احتمال ریزش سطوح لغزش دایره‌ای و یا غیر دایره‌ای در شیروانی‌های سنگی و یا خاکی می‌باشد. نرم‌افزار Slide2 در عین حال که به سادگی قابل استفاده می‌باشد، مدل‌های پیچیده می‌توانند با این نرم‌افزار ساخته و به صورت و آسانی مورد تحلیل قرار بگیرند. بارگذاری خارجی، آب زیرزمینی و سیستم نگهداری می‌توانند به راه‌های گوناگون در این نرم‌افزار مدل شوند.

نرم‌افزار Slide2 پایداری سطوح لغزش را با استفاده از تکه‌های عمودی و یا غیر عمودی روش‌های تعادل حدی نظیر بیشاپ، جانبو و Sarma تحلیل می‌نماید. سطوح لغزش منفرد می‌توانند مورد تحلیل قرار بگیرند و یا روش‌های جستجو می‌توانند به منظور تعیین مکان دقیق سطح لغزش برای یک شیروانی مورد استفاده قرار گیرند. کاربر همچنین می‌تواند با این نرم‌افزار تحلیل‌های قطعی (Deterministic) برای محاسبه ضریب ایمنی و تحلیل احتمالاتی (Probabilistic) برای محاسبه احتمال ریزش انجام دهد.

تحلیل آب زیرزمینی با نرم‌افزار Slide2

اگرچه نرم‌افزار Slide2 یک نرم‌افزار تعادل حدی می‌باشد اما برای تحلیل آب زیرزمینی و نشت آن از روش المان محدود در این نرم‌افزار استفاده شده است که در هر دو شرایط حالت پایدار (Steady State) و حالت گذار (Transient State) امکان پذیر می‌باشد.

تحلیل پایداری احتمالاتی با Slide2

نرم‌افزار Slide2 ویژگی‌های تحلیل و مدل‌سازی احتمالاتی گسترده‌ای را دارا می‌باشد. تقریبا تمامی‌پارامترهای ورودی مدل‌سازی می‌توانند به صورت متغیرهای تصادفی به طریقی تعریف شوند که یک احتمال ریزش و یا شاخص اطمینان برای آن محاسبه گردد. تحلیل حساسیت، نیز علاوه بر مباحث احتمالاتی در این نرم‌افزار انجام می‌گردد.

feature-highlight_Slide2_probabilistic-analysisfeature-highlight_Slide2_probabilistic-analysis
feature-highlight_Slide2_supportsfeature-highlight_Slide2_supports
feature-highlight_Slide2_groundwater-seepagefeature-highlight_Slide2_groundwater-seepage
whats-new_Slide2-weak-layerwhats-new_Slide2-weak-layer
whats-new_Slide2-SAOwhats-new_Slide2-SAO
whats-new_Slide2-MMOwhats-new_Slide2-MMO
ویژگی‌های نرم‌افزار

ویژگی‌های نرم‌افزار

قابلیت بهبود یافته مدیریت سناریوها به کاربر این امکان را می‌دهد تا مدل‌های بزرگ و پیچیده را در یک فایل Slide2 به سرعت و آسانی پردازش نماید.

پردازش سریع‌تر 10-15 برابری الگوریتم‌های جستجو پیشرفته سطح غیر دایره‌ای با به کارگیری روش بهینه‌سازی Surface Altering

متغیرهای فضایی (Spatial Variability) برای تحلیل‌های پیشرفته احتمالاتی که در مواقع وجود تغییرات در درون مواد تشکیل دهنده محیط بسیار کاربر خواهد داشت.

مدل‌های جدید ناهمسانی (Anisotropic) مواد تشکیل‌دهنده مدل‌ها، مشابه آنچه در نرم‌افزار Slide3 درنظر گرفته شده است.

 

قابلیت New Weak Layer

سه سیستم نگهداری جدید که در نسخه جدید این نرم‌افزار اضافه شده‌اند که عبارتند از: شمع Equivalent Fluid Weight (EFW)، شمع Ito&Matsui، Launched Soil Nail

تحلیل لرزه خیزی نیومارک که می‌تواند حالا روش‌های غیرترکیبی، ترکیبی و سخت را تحلیل نماید.

  • روش کاهش مقاومت برشی کاملا خودکار (SSR) برای تحلیل پایداری شیب
  • بهبود تحلیل آب زیرزمینی به منظور شبیه‌سازی تغییرات فشار آب منفذی. تحلیل دینامیکی: شبیه‌سازی متنوع مدل رفتاری‌های خاک، در نظر گرفتن زلزله، انفجار و سناریوهای بارگذاری ماشین

ساختن و اصلاح آسان هندسه مدل‌های پیچیده

مدل‌های مقاومتی متنوع و فراوان برای محیط‌های خاکی و سنگی (Anisotropic، تعمیم یافته هوک و براوون، SHANSEP)

قابلیت‌های متنوع برای فراخوانی هندسه از فرمت‌های گوناگون فایل‌ها نظیر DXF، RS2، Slide3 و بسیاری دیگر)

نرم‌افزار Slide2 تمامی‌روش‌های تعادل حدی استاندارد-صنعتی را برای تحلیل پایداری شیب ارائه می‌دهد که شامل روش‌های زیر می‌باشند:

 

  • Ordinary / Fellenius
  • Bishop Simplified
  • Janbu Simplified
  • Janbu Corrected
  • Spencer
  • Army Corps of Engineers #1
  • Army Corps of Engineers #2
  • Lowe-Karafiath
  • GLE / Morgenstern-Price
  • Sarma (vertical or non-vertical)

نرم‌افزار Slide2 توانسته است با به کارگیری روش المان محدود برای تحلیل نشت آب زیرزمینی تمامی‌انتظارات در این زمینه را براورده سازد. با استفاده از نرم‌افزار Slide2، کاربر می‌تواند تحلیل نشت برای حالت اشباع/ غیراشباع، حالت پایداری یا شرایط جریان گذار را انجام دهد. توانایی تحلیل نشت می‌تواند یا به صورت مستقل یا در راستای انجام تحلیل‌های پایداری به کار گرفته شود.

 

یکپارچگی کامل برای تحلیل آسان‌تر

نرم‌افزار Slide2 شامل توانایی‌های تحلیل آب‌های زیر زمینی برای محاسبه فشارهای منفدی در تحلیل پایداری شیروانی می‌باشد که به صورت کاملا یکپارچه با سایر ویژگی‌های تحلیلی نرم‌افزار طراحی شده‌اند. در گذشته تحلیل شرایط آب زیرزمینی در نرم‌افزار Slide2 به صورت جداگانه از سایر تحلیل‌ها انجام می‌شد و همواره یکی از نگرانی‌ها، وارد نمودن نتایج سایر تحلیل‌ها همراه با مدل‌های آب زیرزمینی بود. در نسخه جدید نرم‌افزار Slide2، از آنجا که بخش‌های مدل‌سازی، تحلیل و تفسیر داده‌ها به صورت کاملا یکپارچه در نرم‌افزار وجود دارند، کاربر تنها یک مدل همراه با تمام ویژگی‌های ذکر شده می‌سازد. داده‌های حاصل از تحلیل پایداری و تحلیل آب زیرزمینی به صورت دائمی‌باهم همخوانی دارند.

 

کاربرد مستقل

اگر کاربر به تنها تحلیل آب زیرزمینی نیاز داشته باشد می‌تواند با استفاده از قابلیت تحلیل نشت آب زیرزمینی در نرم‌افزار Slide2، آن را به صورت کاملا مستقل از تحلیل پایداری استفاده نماید.

تحلیل احتمالاتی امکان تخصیص طیف وسیعی از توزیع‌های آماری را به هر نوع پارامتر ورودی، ارتباط پیشرفته پارامترها و تحلیل متغیر فضایی (Spatial Variability) ایجاد می‌نماید.

این نرم‌افزار شامل قابلیت‌های گسترده‌ای از تحلیل احتمالاتی برای تحلیل آماری پایداری شیروانی می‌باشد که از روش شبیه‌سازی نظیر مونت کارلو یا Latin Hypercube استفاده می‌کند. هرنوع پارامتر ورودی به صورت مجازی در مدل می‌تواند به عنوان یک متغیر تصادفی تعریف گردد.

تحلیل‌های احتمالاتی می‌توانند برای انجام یک تحلیل برگشتی به منظور تعیین ویژگی‌های مواد تشکیل دهنده مدل و یا شرایط آب زیر زمینی استفاده شوند. اگر یک شیروانی که ریزش کرده وجود داشته باشد، هندسه ریزش و ضریب ایمنی مورد نیاز برای آن می‌توانند به منظور تعیین ویژگی‌های مواد تشکیل دهنده محیط و یا شرایط آب زیرزمینی مورد استفاده قرار گیرند.

 

استفاده از ویژگی تحلیل احتمالاتی در زمانی که پروژه مدنظر به این تحلیل نیاز دارد و یا کاربر درجه اطمینان بیشتری برای طراحی خود نیاز دارد به شدت توصیه می‌شود. در کنار آن از نتایج تحلیل می‌توان به سادگی به صورت فایل اکسل خروجی گرفت.

نسخه 2018 این نرم‌افزار شامل قابلیت Spatial Variability می‌باشد که به کاربر امکان درنظر گرفتن متغیرها درون هر جنس تشکیل دهنده مدل را می‌دهد.

انواع مختلفی از تحکیمات شیروانی می‌توانند در نرم‌افزار Slide2 مدل شوند که عبارتند از:

 

  • End Anchored (راک بولت‌های به صورت مکانیکی انتها بسته)
  • GeoTextile (همچنین GeoGrids و یا تقویت کننده نواری)
  • Grouted Tiebacks/Ground Anchors
  • شمع‌ها و ریز شمع‌ها
  • Soil Nails
  • RSPile (ظرفیت نگهداری شمع که با نرم‌افزار RSPile محاسبه می‌گردد)
  • Launched Soil Nails
  • سیستم‌های نگهداری مورد تعریف کاربر
 

نرم‌افزار Slide2 یک روش جستجو سطح لغزش بهینه می‌باشد که به روش بهینه‌سازی Surface Altering (SA) شناخته می‌شود. روش SA یک ابزار قدرتمند برای محاسبه کمترین ضرایب ایمنی می‌باشد که توسط اصلاح هندسه سطح لغزش مورد نظر به دست می‌آید. این قابلیت 10 تا 15 برابر سریع‌تر از الگوریتم مونت کارلو برای اکثر موارد می‌باشد و جدید روش بهینه‌سازی جستجو برای سطوح لغزش غیر دایره‌ای می‌باشد.

تمایل دارید نرم‌افزار ما را امتحان کنید؟
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x