آشنایی با نرم افزار rocscience Settle3

Settle3

Settle3

نرم افزار rocscience Settle3 (سابق Settle3D)، نرم‌افزاری برجسته برای تحلیل سه‌بعدی نشست خاک می‌باشد و توسط مهندسین ژئوتکنیک در پروژه‌های عمرانی سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. Settle3 نرم‌افزاری ساده و در عین حال پیچیده می‌باشد که به منظور تحلیل تحکیم قائم و نشست تحت بارگذاری‌های سطحی، فونداسیون و خاکریز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آشنایی با نرم افزار rocscience Settle3
کاربردها

کاربردها

بخش پشتیبانی

دسترسی به یک پایگاه داده جامع از راهنمای محصول

آخرین به روزرسانی‌های نرم‌افزار را مشاهده کنید.

آخرین نسخه نرم‌افزار را دانلود کنید.

Settle3 (با نام سابق Settle3D) نرم‌افزاری سه‌بعدی برای تحلیل تحکیم قائم و نشست تحت بارگذاری‌های سطحی، فونداسیون و خاکریز می‌باشد. کاربر می‌تواند به سرعت پروفیل‌های پیچیده خاک و شرایط بارگذاری ایجاد کند و نتایج آن را به صورت سه‌بعدی مشاهده کند. در این نرم‌افزار مدل‌سازی می‌تواند گام بندی شود و تحلیل تحکیم وابسته به زمان شامل تحکیم اولیه و ثانویه (خزش) در فواصل زمانی دلخواه کاربر انجام شود. مواد خطی و غیر خطی قابل مدل‌سازی هستند. امکان گام‌بندی تراز آب زیر زمینی وجود دارد و همچنین شرایط زهکشی قائم و افقی نیز می‌تواند تعیین شود.

بارگذاری در انواع اشکال دایره‌ای، مستطیلی، چند ضلعی و به صورت مقدار بار یکنواخت و متغیر قابل تعریف است. فونداسیون نیز به صورت منعطف یا صلب تعریف می‌شود. بارگذاری قابل گام‌بندی شدن و اعمال در هر عمق دلخواه است (به منظور شبیه‌سازی شمع‌ها و فونداسیون گسترده). حفریات قابل تعریف می‌باشند و بارگذاری در محل‌های حفاری شده قابل اعمال است. ابزار ویژه طراحی خاکریز به کاربر این امکان را می‌دهد تا خاکریز با چندین لایه تعریف کند. گزینه تحلیل برگشتی به کاربر این امکان را می‌دهد تا ارتفاع خاکریز پیش از بارگذاری یا زمان مورد نیاز برای رسیدن به نشست دلخواه را تعیین کند.

تنش‌های بارگذاری در فضای سه‌بعدی و از بین رفتن فشار منفذی و نشست در فضای یک‌بعدی محاسبه می‌شوند. نتایج بر روی خط یا صفحات افقی و قائم دلخواه قابل نمایش است.

feature-highlight_Settle3_settlementfeature-highlight_Settle3_settlement
feature-highlight_Settle3_CPTfeature-highlight_Settle3_CPT
feature-highlight_Settle3_liquefactionfeature-highlight_Settle3_liquefaction
whats-new_Settle3_2D-section-creatorwhats-new_Settle3_2D-section-creator
whats-new_Settle3_stone-column-permeabilitywhats-new_Settle3_stone-column-permeability
whats-new_Settle3_vibro-compactionwhats-new_Settle3_vibro-compaction
ویژگی‌های نرم‌افزار

ویژگی‌های نرم‌افزار

نرم‌افزار Settle3 دارای ویژگی‌های جدیدی است که تحلیل‌ها را از هر زمان دیگر سریع‌تر و آسان‌تر می‌کند. این به روزرسانی‌ها عبارتند از:

علاوه بر این، ویژگی‌های زیر نیز اضافه شده‌اند:

 

سطح زمین غیر افقی

اکنون کاربر امکان ایجاد سطح غیر افقی با استفاده از گمانه‌ها را دارد. با تعریف تراز بالای هر گمانه، سطح زمین درونیابی می‌شود. نتایج با استفاده از نقطه جستار، خط جستار، و گزینه‌های شبکه نقاط میدانی، یا سطح ترسیم سه‌بعدی جدید قابل محاسبه است.

 

بارگذاری افقی

بارگذاری‌های افقی (مانند بارگذاری توربین‌های بادی) قابل وارد شدن به نرم افزار Settle3 هستند. هر دو بارگذاری افقی و قائم قابل تعریف برای روش‌های محاسبه تنش بوسینسک و وسترگارد هستند.

علاوه بر قابلیت مدل‌سازی بارگذاری افقی، نتایج جدیدی نیز در نرم‌افزار Settle3 محاسبه می‌شوند، شامل: بارگذاری و تنش‌های مؤثر در دو جهت X و Y، در برابر سایر جهات.

 

ماژول به روزرسانی شده تحلیل روانگرایی

موارد زیر به قابلیت تحلیل رونگرایی نرم‌افزار Settle3 اضافه شده‌اند:

 • تحلیل پس از فعال شده برای CPT و VST
 • روش‌های محاسبه فعال شده از پیش تعریف شده برای SPT
  • Youd et al. (2001)
  • Idriss and Boulanger (2008)
  • Cetin et al. – Deterministic (2004)
  • Cetin et al. – Probabilistic (2004)
 • مشارکت پروفیل زمین در محاسبات LDI

نرم‌افزار Settle3 به کاربر این امکان را می‌دهد تا تنها با چند کلیک یک مدل بسازد و نتایج آن را مشاهده کند. هندسه دو‌بعدی در نمایشگر مقطع عرضی تعریف شده وبه هر دو صورت نمای مقطع عرضی و سه‌بعدی نمایش داده می‌شود.

 

مرزها

نرم‌افزار Settle3 ارائه دهنده ویژگی‌های مدل‌سازی قدرتمند بر پایه CAD برای تعریف بارگذاری و هندسه حفریات می‌باشد. مرزها به روش‌های زیر تعریف می‌شوند:

 • ترسیم با استفاده از ماوس
 • وارد کردن مختصات در خط دستور
 • وارد کردن مختصات در صفحه گسترده
 • وارد کردن از فایل DXF یا فایل با فرمت‌های دیگر

 

اصلاح

نرم‌افزار Settle3 ابزارهای اصلاحی متنوعی را در بر می‌گیرد که به کاربر این امکان را می‌دهد تا اصلاحات ساده یا پیچیده را تنها با چند کلیک انجام دهد. مرزها و سایر بخش‌ها می‌توانند جا به جا، حذف، کپی، کشیده شوند. میانبرهای کلیک راست برای اغلب گزینه‌های ویرایشی در دسترس می‌باشد.

اگرچه ابتدا هندسه مدل در نمایش دو‌بعدی اصلاح می‌شود، برخی گزینه‌های ویرایش با استفاده از میانبرهای کلیک راست در نمای سه‌بعدی موجود هستند.

 

وارد/ارسال کردن DXF

با استفاده از گزینه Import DXF امکان وارد کردن بارگذاری و مرزهای حفریات به نرم‌افزار Settle3 وجود دارد. با استفاده از جعبه‌های تأیید موجود در پنجره DXF Options، امکان انتخاب بخش‌های دلخواه به منظور وارد کردن به نرم‌افزار وجود دارد.

مرزها با استفاده از گزینه Export DXF، از نرم‌افزار Settle3 به فایل DXF ارسال می‌شوند.

در نرم‌افزار Settle3 تحلیل روانگرایی بر اساس آزمون نفوذ استاندارد (SPT)، آزمون نفوذ مخروط (CPT)، و داده سرعت موج برشی (VST) صورت می‌گیرد.

برای هر نوع داده ورودی، پنجره Liquefaction Options متناسب وجود دارد. در این پنجره کاربر می‌تواند:

 • بارگذاری لرزه‌ای را مشخص کند
 • داده ورودی وارد کند (گزینه‌های وارد یا ارسال کردن فعال هستند)
 • ترسیم خودکار داده ورودی با عمق
 • مشخص کردن ضرایب اصلاح
 • اعمال ضرایب مقیاس پیشرفته

نتایج تحلیل روانگرایی به صورت جدول ارائه می‌شوند و به راحتی تفسیر می‌شوند.

هر بخش از تحلیل روانگرایی (داده، فعال شده و پس از فعال شدن) در زبانه مخصوص به خود نمایش داده می‌شود. علاوه بر این کاربر با استفاده از جعبه‌های تأیید، برای هر بخش از تحلیل روانگرایی تعیین می‌کند که نتایج چه تحلیلی نمایش داده شوند.

ماژول تحلیل آزمون نفوذ مخروط (CPT) در نرم‌افزار Settle3 خود به تنهایی یک نرم‌افزار تحلیل CPT به حساب می‌آید. علاوه بر این، ویژگی‌های تحلیل CPT در ماژول تحلیل روانگرایی یا تابع گمانه‌ها به منظور ساخت پروفیل خاک غیر افقی مشارکت دارند.

ماژول تحلیل CPT یک ویژگی برجسته اضافه شده به نرم‌افزار Settle3 می‌باشد. برای هر مجموعه داده CPT، بیش از 25 پارامتر متفاوت محاسبه می‌شود و 5 گزینه SBT در دسترس می‌باشد:

 • Robertson 1986
 • Robertson 1990
 • Robertson 2010
 • Schneider 2008 |
 • Schneider 2008 ||

آزمون CPT نتایج ممتد پروفیل خاک را ارئه می‌کند و در هر آزمون 5 برداشت مستقل قابل قرائت است. در نرم‌افزار Settle3 ماژول تحلیل CPT بر اساس موارد زیر است:

 • مقاومت نوک مخروط (qc)
 • اصطکاک جداری (fs)
 • نفوذ فشار آب منفذی (u2)

بازه وسیعی از روش‌های تجربی برای محاسبه نشست آنی در خاک‌های غیر چسبنده وجود دارند. این روش‌ها عموما بر اساس داده‌های استخراج شده از آزمون‌های صحرایی (آزمون نفوذ استاندارد، آزمون نفوذ مخروط و…) هستند و به تعداد ورودی اندکی مورد نیاز است. به صورت کلی، نشست تنها برا بارگذاری با شکل‌های مشخص (مستطیلی و دایره‌ای) قابل محاسبه است. روش‌های تجربی زیر در نرم‌افزار Settle3 موجود هستند:

 • Schmertmann
 • Peck, Hanson and Thornburn
 • Schultze and Sherif
 • D`Appolonia
 • Burland and Burbidge

روش‌های تجربی تنها به بارگذاری‌های مستطیلی و دایره‌ای اعمال می‌شوند. کاربر می‌تواند همه یا برخی از روش‌ها را بر بارگذاری مد نظر اعمال کند. نشست تجربی محاسبه شده در نمای دو‌بعدی و برای روش‌های انتخاب شده نمایش داده می‌شود.

روش محاسبه تنش، چگونگی محاسبه توزیع تنش سه‌بعدی ناشی از بارگذاری را تعیین می‌کند گزینه‌های موجود عبارتند از:

 • بوسینسک
 • وسترگارد
 • لایه چندگانه
 • نسبت قائم (2:1)
 • نسبت قائم (زاویه)

روش بوسینسک از تئوری الاستیسیته به منظور محاسبه تنش قائم تحت بار نقطه‌ای در فضای نیمه بی‌نهایت و همگن استفاده می‌کند. به منظور محاسبه تنش تحت بارگذاری گسترده، حل بوسینسک به صورت یکسان در منطقه‌ای بیش از فونداسیون است.

روش لایه چندگانه در زمان محاسبه توزیع تنش ناشی از بارگذاری، سختی (مدول الاستیک) هر لایه خاک در نظر می‌گیرد. در صورتی که مقدار سختی لایه‌های خاک تفاوت چشمگیری داشته باشد، آنگا توزیع تنش به دست آمده با توزیع تنش بوسینسک که فرض آن محیط با همگن و الاستیک بود تفاوت قابل توجهی خواهد داشت.

روش 2:1 این فرض را دارد که محیط تأثیر بارگذاری مستطیلی اعمال شده، شیب 2:1 خواهد داشت.

برای فونداسیون غیر مستطیلی، تنش با محاسبه مساحت بارگذاری بر روی سطح محاسبه خواهد شد. با افزایش عمق، مساحتی که بارگذاری به آن اعمال می‌شود با نسبت 2:1 افزایش پیدا می‌کند و مقدار تنش بارگذاری نیز متناسب با آن کاهش پیدا می‌کند.

نرم‌افزار Settle3 به کاربر این امکان را می‌دهد تا شرایط فشار منفذی، شرایط زهکشی افقی و قائم و مناطق تحت تحکیم با حضور آب را با روش‌های متفاوت مدل‌سازی کند:

 

 • تعریف فشار منفذی
 • زهکشی درون لایه‌ای
 • Wick Drains
 • Hydroconsolidation

در صورتی که در تحلیل کاربر آب زیرزمینی وجود داشته باشد، به منظور شتاب دهی به فرایند تحکیم خاک و با استفاده از گزینه Add Wick Drain Region منطقه‌ای برای زهکشی را می‌توان تعریف نمود. پس از تعریف wick drain‌ها می‌توان نسیت جریان افقی به قائم برای هر ماده را تعیین کرد

تمایل دارید نرم‌افزار ما را امتحان کنید؟
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x