آشنایی با نرم افزار rocscience RSPile

RSPile

RSPile

نرم افزار rocscience RSPile، نرم‌افزاری جامع برای تحلیل شمع است که نصب شمع کوبشی، شمع‌های تحت بار محوری، شمع‌های تحت بار جانبی و سایر موارد را تحلیل می‌کند. به دلیل یکپارچگی نرم‌افزار RSPile با نرم‌افزار Slide2، این نرم‌افزار بهترین مکمل در بحث تحلیل پایداری شیب است.

آشنایی با نرم افزار rocscience RSPile
کاربردها

کاربردها

بخش پشتیبانی

دسترسی به یک پایگاه داده جامع از راهنمای محصول

آخرین به روزرسانی‌های نرم‌افزار را مشاهده کنید.

آخرین نسخه نرم‌افزار را دانلود کنید.

RSPile نرم‌افزار تحلیل شمع جامع است که برای تحلیل نصب شمع‌های کوبش، شمع‌های تحت بار محوری و شمع‌های تحت بار جانبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نرم‌افزار ظرفیت محوری شمع‌های کوبشی، نیروهای داخلی شمع و جابه‌جایی تحت بارگذاری‌های متنوع و جابه‌جایی‌های خاک قابل محاسبه است. همچنین از نیروهای مقاوم شمع محاسبه شده در نرم‌افزار RSPile به منظور تحلیل پایداری شیب در Slide2 استفاده می‌شود.

feature-highlight_RSPile_lateral-axial-pile-analysisfeature-highlight_RSPile_lateral-axial-pile-analysis
feature-highlight_RSPile_capacity-pile-analysisfeature-highlight_RSPile_capacity-pile-analysis
feature-highlight_RSPile_grouped-pile-analysisfeature-highlight_RSPile_grouped-pile-analysis
whats-new_RSPile_pile-typeswhats-new_RSPile_pile-types
whats-new_RSPile_bored-pile-resultswhats-new_RSPile_bored-pile-results
whats-new_RSPile_UIwhats-new_RSPile_UI
ویژگی‌های نرم‌افزار

ویژگی‌های نرم‌افزار

عملکرد نرم‌افزار RSPile با به روز رسانی‌های زیر بهبود قابل توجهی یافته است:

 

 • بهبود رابط کاربری: نرم‌افزار RSPile به صورت مجدد طراحی شده است تا امکان مدل‌سازی لایه‌های خاکی غیرافقی با به کارگیری اطلاعات گمانه‌ها را برای کاربر فراهم سازد.
 • قابلیت تحلیل گروهی شمع‌ها: این قابلیت تحلیل سریع و آسان شمع‌های گروهی را تحت بارگذاری محوری و جانبی امکان پذیر می‌نماید.
 • قابلیت طراحی سرشمع: به کاربر این امکان را می‌دهد تا به آسانی سرشمع‌های دایره‌ای، چهارضلعی و یا هرشکل هندسی دلخواه خود را طراحی نماید.
 • مدل‌های خاکی اضافه شده برای هر دو حالت بارگذاری محوری و جانبی: قابلیت رسم منحنی‌های p-y و t-z در هر عمق دلخواه در طول شمع‌ها مانند نمودار نیروی بسیج شده عکس‌العمل خاک و شیب در برابر عمق.
 • قابلیت طراحی بتن: که می‌توان با استفاده از این قابلیت به آسانی شمع‌های با بتن مسلح و بتن‌های پیش تنیده طراحی نمود.

نرم‌افزار RSPile شامل قابلیت‌های تحلیل پایداری شمع تحت بار جانبی زیر است:

 • شمع‌های بتن مسلح
 • شمع خای بتن پیش تنیده
 • 10 نوع خاک جدید
  • API Method for Sand
  • Loess Sand
  • Liquified Sand
  • Piedmont Residual Soils
  • Strong Rock (Vuggy Limestone)
  • Modified Stiff Clay without Free Water
  • Silt (Cemented C-Phi Soil)
  • Soft Clay with User Defined J
  • Hybrid Liquified Sand
  • Massive Rock
 • ترسیم منحنی‌های p-y در هر عمق دلخواه
 • ترسیم نمودار عکس‌العمل بسیج شده خاک و شیب در برابر عمق

مقاطع بتن مسلح و پیش تنیده قابلیت مهم اضافه شده به RSPile است. مقاطع بتن مسلح و پیش تنیده دایره‌ای و مستطیلی به همراه کیسینگ و هسته با قابلیت طراحی بتن (Concrete Designer) به آسانی تعریف می‌شوند.

همه میلگردهای استاندارد و سایزهای استاندارد در بخش طراحی بتن موجود می‌باشند و مسلح کننده‌ها در شکل‌های دایره‌ای، مستطیلی و دلخواه کاربر تعریف می‌شوند. مقطع عرضی، همزمان با طراحی مقطع به روزرسانی‌ها را به صورت خودکار نشان می‌دهد.

انواع مقاطع همراه با گزینه جدید ترکیب بار LRFD در نرم‌افزار RSPile استفاده می‌شود. از هندبوک ACI گزینه‌های ترکیب بارگذاری متنوع وجود دارد و همچنین انواع ترکیب بارگذاری دلخواه نیز قابل تعریف است.

نرم‌افزار RSPile یکپارچگی بی نظیری با نرم‌افزار Slide2 برای تحلیل پایداری شیب دارد. توابع مقاومتی شمع با ابزاری ساده به پنجره Support Properties وارد می‌شوند. برای تقاطع هر سطح لغزش با شمع‌ها، از درونیابی خطی به منظور تعیین مقاومت شمع مناسب منتج شده برای محاسبه ضریب ایمنی استفاده می‌شود.

توابع مقاومتی نشان داده شده بر روی شمع‌ها در نرم‌افزار Slide2 نیروهای منتج شده از توابع مقاومتی نیروی محوری و جانبی در هر عمق لغزش است.

تحلیل شمع تحت بار محوری

برای شمع‌های تحت بارگذاری محوری، منحنی‌های انتقال بار به منحنی‌های t-z برای اصطکاک جانبی خاک و منحنی‌های q-z برای مقومت اتکایی خاک است.

چندین ماده برای تحلیل بارگذاری محوری شمع به مانند قابلیت پرینت منحنی‌های t-z و q-z با عمق موجود می‌باشند. مواد جدید موجود در RSPile 2018 عبارتند از:

 • Cole Reese Clay
 • Drilled Clay
 • Drilled Sand
 • Mosher Sand

 

شمع‌های کوبشی

شمع‌های کوبشی به مانند روش‌های موجود در نرم‌افزار Driven در اداره بزرگراه‌های آمریکا (Federal Highway Administration) است.

نرم‌افزار RSPile ارائه دهنده تحلیل مقاومت شمع تحت بار جانبی و محوری است و نتایج در گراف مقاومتی متناظر قابل مشاهده است.

 

گراف مقاومت جانبی

گراف مقاومت جانبی بیانگر مقاومت جانبی در برابر لغزش در هر عمق لغزش است. عمق لغزش بر اساس طول شمع است که به تعداد فاصله دلخواه توسط کاربر تعیین می‌شود. دو گزینه در دسترس هستند: Max Allowable Lateral Displacement Analysis و Ultimate Lateral Resistance.

 

گراف مقاومت محوری

گراف مقاومت محوری بیانگر مقاومت محوری در برابر لغزش در هر عمق لغزش است. عمق لغزش بر اساس طول شمع است که به تعداد فاصله دلخواه توسط کاربر تعیین می‌شود. دو گزینه در دسترس هستند: Max Allowable Axial Displacement و Ultimate Axial Resistance.

سازگاری نرم‌افزار RSPile با Slide2 یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این نرم‌افزار است. گراف‌های مقاومتی ایجاد شده در نرم‌افزار RSPile به نگهدارنده متناسب در Slide2 وارد می‌شود و برای تحلیل پایداری شیب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • خواص شمع در RSPile تعریف می‌شوند و با استفاده از آن‌ها مقاومت بسیج شده جانبی و یا محوری در طول شمع برای هندسه دلخواه خاک و شرایط بارگذاری محاسبه می‌شود.
 • نیروی نگهدارنده شمع استفاده شده در تحلیل Slide2 با استفاده از محل و زاویه تقاطه سطح لغزش با شمع تعیین می‌شوند.
تمایل دارید نرم‌افزار ما را امتحان کنید؟
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x