ردکردن این
RocSupport

RocSupport

نرم‌افزار RocSupport ابزاری تحلیلی برای تخمین نگهدارنده مورد نیاز تونل در سنگ ضعیف است. تحلیل برهم کنش نگهدارنده سنگ به کاربر این امکان را می‌دهد تا تحلیل پارامتریک برای انواع نگهدارنده و پارامترهای سنگ داشته باشد.

کاربردها

کاربردها

بخش پشتیبانی

دسترسی به یک پایگاه داده جامع از راهنمای محصول

آخرین به روزرسانی‌های نرم‌افزار را مشاهده کنید.

آخرین نسخه نرم‌افزار را دانلود کنید.

RocSupport نرم‌افزاری با کاربری ساده جهت تخمین تغییر شکل حفریات دایره‌ای شکل یا نزدیک به دایره در سنگ‌های ضعیف و تصویر سازی بر هم کنش تونل با انواع سیستم نگهدارنده است. با وارد کردن شعاع تونل، شرایط تنش برجا، پارامترهای سنگ و پارامترهای نگهدارنده، منحنی پاسخ زمین و منحنی پاسخ نگهدارنده محاسبه می‌شوند. تقاطع این منحنی‌ها ضریب اطمینان نگهدارنده سیستم نگهدارنده را تعیین می‌کند.

از نرم‌افزار RocSupport برای طراحی اولیه تونل‌ها و سیستم نگهدارنده آن استفاده می‌شود. این نرم‌افزار اطلاعات ارزشمندی در خصوص انواع گزینه‌های سیستم نگهدارنده پیش از انجام تحلیل با نرم‌افزار اجزاء محدود مانند RS2، ارائه می‌کند.

این نرم‌افزار برای تونل‌های حفاری شده در سنگ‌های ضعیف و تحت شرایط مچاله شوندگی زمین نیز کاربرد دارد و در سنگ‌های سخت که گسیختگی تحت کنترل ناپیوستگی‌های ساختاری یا شکست ترد است کارایی ندارد.

rocsupport_fig1rocsupport_fig1
RocSupport-ProbabilisticRocSupport-Probabilistic
RocSupport-SupportRocSupport-Support
RocSupport-Support-DialogRocSupport-Support-Dialog
تمایل دارید نرم‌افزار ما را امتحان کنید؟

عضویت

 ورود به حساب کاربری

با استفاده از این وب سایت، شما موافقت می‌کنید برای ارائه تجربه دلنشین‌تر برای شما از کوکی‌ها استفاده نماییم
این شامل اطلاعات خصوصی شما نخواهد بود