آشنایی با نرم افزار rocscience RocSupport

RocSupport

RocSupport

نرم افزار rocscience RocSupport ابزاری تحلیلی برای تخمین نگهدارنده مورد نیاز تونل در سنگ ضعیف است. تحلیل برهم کنش نگهدارنده سنگ به کاربر این امکان را می‌دهد تا تحلیل پارامتریک برای انواع نگهدارنده و پارامترهای سنگ داشته باشد.

آشنایی با نرم افزار rocscience RocSupport
کاربردها

کاربردها

بخش پشتیبانی

دسترسی به یک پایگاه داده جامع از راهنمای محصول

آخرین به روزرسانی‌های نرم‌افزار را مشاهده کنید.

آخرین نسخه نرم‌افزار را دانلود کنید.

RocSupport نرم‌افزاری با کاربری ساده جهت تخمین تغییر شکل حفریات دایره‌ای شکل یا نزدیک به دایره در سنگ‌های ضعیف و تصویر سازی بر هم کنش تونل با انواع سیستم نگهدارنده است. با وارد کردن شعاع تونل، شرایط تنش برجا، پارامترهای سنگ و پارامترهای نگهدارنده، منحنی پاسخ زمین و منحنی پاسخ نگهدارنده محاسبه می‌شوند. تقاطع این منحنی‌ها ضریب اطمینان نگهدارنده سیستم نگهدارنده را تعیین می‌کند.

از نرم‌افزار RocSupport برای طراحی اولیه تونل‌ها و سیستم نگهدارنده آن استفاده می‌شود. این نرم‌افزار اطلاعات ارزشمندی در خصوص انواع گزینه‌های سیستم نگهدارنده پیش از انجام تحلیل با نرم‌افزار اجزاء محدود مانند RS2، ارائه می‌کند.

این نرم‌افزار برای تونل‌های حفاری شده در سنگ‌های ضعیف و تحت شرایط مچاله شوندگی زمین نیز کاربرد دارد و در سنگ‌های سخت که گسیختگی تحت کنترل ناپیوستگی‌های ساختاری یا شکست ترد است کارایی ندارد.

feature-highlight_RocSupport_ground-reaction-curvefeature-highlight_RocSupport_ground-reaction-curve
feature-highlight_RocSupport_support-optionsfeature-highlight_RocSupport_support-options
feature-highlight_RocSupport_deterministic-probabilistic-analysisfeature-highlight_RocSupport_deterministic-probabilistic-analysis
whats-new_RocSupport_vrakas-methodwhats-new_RocSupport_vrakas-method
whats-new_RocSupport_batch-computewhats-new_RocSupport_batch-compute
whats-new_RocSupport_automate-from-excelwhats-new_RocSupport_automate-from-excel
ویژگی‌های نرم‌افزار

ویژگی‌های نرم‌افزار

RocSupport سه روش حل جدید ارائه می‌کند:

 • Vrakas and Anagnostou (2014)
 • Lee and Pietruszczak (2008)
 • Brabosa (2009)

روش Vrakas and Anagnostou (2014) برای تونل‌های با کرنش‌های زیاد بسیار پر کاربرد است.

در نسخه جدید این نرم‌افزار پنجره Project Settings نیز به روزرسانی شده و تغییراتی در نمونه‌گیری و اعداد تصادفی و زبانه‌های خود داشته است.

علاوه بر این، در زمان استفاده از حل که از معیار گسیختگی موهر-کولمب استفاده می‌کند، کاربر این امکان را دارد تا خواص مقاومتی توده سنگ را به صورت چسبندگی یا مقاومت فشاری مشخص کند.

به منظور کمک به کاربر در وارد کردن خواص مسلح کننده، داده‌های اطلاعاتی مربوط به انواع نگهدارنده رایج قاب‌های فولادی اضافه شده است. این داده اطلاعاتی دربرگیرنده بیش از 1000 ورودی است.

تحلیل احتمالاتی به کاربر این امکان را می‌دهد تا خواص آماری برای پارامترهای تونل و سنگ وارد کند. با استفاده از روش مونت کارلو و لاتین‌هایپرکیوب، نمونه‌های آماری برای هر پارامتر ورودی احتمالاتی ایجاد می‌شود. تحلیل برای هر مجموعه نمونه انجام می‌شود و ضریب ایمنی سیستم نگهدارنده به صورت توزیع آماری نشان داده می‌شود و احتمال شکست سیستم نگهدارنده تعیین می‌شود.

نرم‌افزار RocSupport به کاربر این امکان را می‌دهد تا راک بولت، قاب‌های فولادی یا شاتکریت در محیط تونل شبیه‌سازی کند. در هر گروه نگهدارنده امکان انتخاب انواع نگهدارنده از پیش تعریف شده یا تعریف نگهدارنده دلخواه وجود دارد.

 

انواع نگهدارنده از پیش تعریف شده

هر نوع نگهدارنده مشخص دارای یک بیشینه فشار نگهدارنده و کرنش متوسط بیشینه است. امکان ترکیب بیش از یک نگهدارنده در یک مدل وجود دارد.

 

نگهدارنده دلخواه

در صورتی که هیچ یک از انواع نگهدارنده از پیش تعریف شده برای پروژه مناسب نباشند، امکان تعریف نگهدارنده دلخواه وجود دارد. با این ویژگی امکان تعیین هر نوع ترکیبی از بیشینه فشار نگهدارنده و بیشینه کرنش متوسط که تعیین کننده منحنی پاسخ نگهدارنده هستند وجود دارد.

 

نصب نگهدارنده

آخرین پارامتر مورد نیاز، زمانی نصب نگهدارنده نسبت به پیش روی جبهه کار تونل است. این موضوع تعیین کننده مبدأ منحنی پاسخ نگهدارنده بر روی تصویر برهم کنش نگهدارنده سنگ است.

سه روش برای تعیین نقطه‌ای که نگهدارنده بایستی نصب شود وجود دارد:

 • فاصله از جبه کار تونل
 • در همگرایی مشخص از تونل
 • در جابه‌جایی مشخص از تونل

روش حل

5 روش به منظور محاسبه منحنی پاسخ زمین در نرم‌افزار RocSupport مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 • Duncan Fama (1993)
 • Carranza-Torres (2004)
 • Vrakas and Anagnostou (2014)
 • Lee and Pietruszczak (2008)
 • Barbosa (2009)

 

منحنی پاسخ زمین در بلند مدت

روش‌های حل موجود در نرم‌افزار RocSupport، منحنی پاسخ زمین را بر اساس مفروضات اولیه خواص ماده و شرایط بارگذاری محاسبه می‌کنند. به منظور احتساب رفتار بلند مدت (برای مثال زوال خواص توده سنگ، بازسازی مجدد رژیم جریان آب زیرزمینی، خزش و …)، یک ضریب کاهش مقاومت برای به دست آوردن منحنی پاسخ زمین در بلند مدت اعمال می‌شود.

 

تحلیل قطعی/احتمالاتی

در نرم‌افزار RocSupport هر دو نوع تحلیل قطعی و احتمالاتی قابل اجرا است. در تحلیل قطعی فرض می‌شود که مقدار همه پارامترهای به صورت کامل شناخته شده است و تنها یک منحنی پاسخ زمین و ضریب اطمینان سیستم نگهدارنده ارائه می‌شود.

در تحلیل احتمالاتی، امکان وارد کردن توزیع احتمالاتی برای پارامترهای ورودی (برای مثال تونل و پارامترهای سنگ) برای کاربر وجود دارد. با این کار توزیع احتمالاتی از ضریب اطمینان در اختیار کاربر قرار گرفته که از آن احتمال شکست سیستم نگهدارنده تعیین می‌شود.

در قلب روش تحلیل “برهم کنش سنگ نگهدارنده” مورد استفاده در نرم‌افزار RocSupport، منحنی پاسخ زمین یا خط شاخص وجود دارد که فشار داخلی نگهدارنده را به همگرایی دیواره تونل مرتبط می‌کند.

روش‌های حل موجود در نرم‌افزار RocSupport، منحنی پاسخ زمین را بر اساس مفروضات اولیه خواص ماده و شرایط بارگذاری محاسبه می‌کنند. به منظور احتساب رفتار بلند مدت (برای مثال زوال خواص توده سنگ، بازسازی مجدد رژیم جریان آب زیرزمینی، خزش و…)، یک ضریب کاهش مقاومت برای به دست آوردن منحنی پاسخ زمین در بلند مدت اعمال می‌شود.

تمایل دارید نرم‌افزار ما را امتحان کنید؟
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
پیمایش به بالا