آشنایی با نرم افزار rocscience Dips

Dips

Dips

نرم افزار rocscience Dips یک برنامه نمایش استریوگرافیک برای تحلیل و نمایش داده‌های جهت‌دار می‌باشد. تعیین دسته درزه‌ها، تحلیل سینماتیک مطالعات پایداری شیب و بسیاری دیگر، از جمله کارکردهای نرم‌افزار چند منظوره Dips است. این نرم‌افزار با مجموعه ابزارهای سنگی شامل SWedge و UnWedge نیز به خوبی کار می‌کند.

آشنایی با نرم افزار rocscience Dips
کاربردها

کاربردها

بخش پشتیبانی

دسترسی به یک پایگاه داده جامع از راهنمای محصول

آخرین به روزرسانی‌های نرم‌افزار را مشاهده کنید.

آخرین نسخه نرم‌افزار را دانلود کنید.

نرم‌افزار Dips برای تحلیل مرتبط داده‌های اولیه زمین‌شناسی طراحی شده است. این نرم‌افزار کاربردهای زیادی داشته و برای هر دو نوع کاربر مبتدی و با تجربه طراحی شده است که قصد استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیل داده‌های زمین شناسی دارند.

نرم‌افزار Dips به کاربر این امکان را می‌دهد تا داده‌های ساختاری را بر اساس روش‌های مشابه مورد استفاده در استریونت‌های دستی، مشاهده و تحلیل کند. علاوه‌ بر‌ این، بسیاری ویژگی‌های محاسباتی مانند نمایش کنتوری آماری دسته بندی راستا، راستای متوسط و محاسبات اعتماد، موجودیت دسته (Cluster Variability)، تحلیل سینماتیک و تحلیل ویژگی‌های کمی‌و کیفی در این نرم‌افزار موجود می‌باشند.

نرم‌افزار Dips برای تحلیل ویژگی‌های مربوط به مهندسی ساختارهای سنگی طراحی شده است، اگرچه، قالب آزاد فایل اطلاعات Dips امکان تحلیل هرنوع داده راستا محور را دارا می‌باشد.

feature-highlight_Dips_stereographic-projection-analysisfeature-highlight_Dips_stereographic-projection-analysis
feature-highlight_Dips_kinematic-analysisfeature-highlight_Dips_kinematic-analysis
feature-highlight_Dips_jointing-analysisfeature-highlight_Dips_jointing-analysis
whats-new_Dips_dynamic-data-filterwhats-new_Dips_dynamic-data-filter
whats-new_Dips_kinematic-sensitivitywhats-new_Dips_kinematic-sensitivity
whats-new_Dips_2D-stereonets-view-templateswhats-new_Dips_2D-stereonets-view-templates
ویژگی‌های نرم‌افزار

ویژگی‌های نرم‌افزار

نرم‌افزار Dips ویژگی‌های جدید متنوعی را معرفی می‌کند که باعث ارتقاء چشم‌گیر عملکرد نرم‌افزار شده است:

 

  • معرفی کره استریونت سه‌بعدی، به کاربر امکان ترسیم قطب‌ها، صفحات و کانتورها بر روی نمای نیمکره سه‌بعدی را می‌دهد که پایه تولید استریونت دو‌بعدی است.
  • تحلیل گمانه غیرخطی جدید، نیاز کاربر به تقسیم دستی گمانه‌های غیرخطی به قطعات خطی را برطرف کرده است.
  • Dips امکان برآورد فاصله داری حقیقی درزه‌ها در یک دسته درزه محاسبه شده از فاصله اندازه‌گیری شده در طول یک خط برداشت خطی یا خط برداشت گمانه را به کاربر می‌دهد.
  • گزینه Kinematic Analysis ویژگی دیگری را ارائه می‌کند: تحلیل حساسیت سینماتیک پارامترهای شیب.
  • نمایش کنتوری داده‌های دلخواه بر روی استریونت: علاوه بر نمایش کنتوری تراکم قطب‌ها، نرم‌افزار Dips به کاربر این امکان را می‌دهد تا مقدار متغیرهای کمی‌برداری دیگر (مانند: داده تنش اصلی) را بر روی استریونت به صورت کنتور نمایش دهد.
  • ویژگی دیگری که به ابزار استریونت اضافه شده است، محاسبه‌گر محل تقاطع (Intersection Calculator) می‌باشد. اکنون کاربر می‌تواند محل دقیق تقاطع دو صفحه، یا صفحه عبوری از دو نقطه را پیدا کند.

شکل‌های اصلی تصویر‌سازی داده‌ها در نرم‌افزار Dips شامل گزینه‌های ترسیم متنوع در منوی View و نوار ابزار View است:

 

ترسیم‌های قطبی

ترسیم قطبی اساسی‌ترین ارائه کننده راستای داده‌ها است. در ترسیم قطبی، نقاط ترسیم شده بر روی استریونت با راستای هر یک از (1) ویژگی‌های خطی یا (2) صفحات بیانگر قطب‌ها مطابقت دارند.

 

ترسیم‌های پراکندگی

ترسیم پراکندگی تحلیل تصویری توزیع قطب را به وسیله نمادهای ترسیمی‌(Plotting Symbols) که ارائه دهنده تعداد تقریبی قطب‌های منطبق در یک راستای مورد نظر می‌باشند. نمادها در این ترسیم به مکان‌های حقیقی بر روی شبکه مرتبط می‌باشند و کمیت‌ها معرف تعداد قطب‌ها در یک فضای نیم شبکه از نقاط شبکه می‌باشند.

 

ترسیم‌های کنتوری

ترسیم کنتوری یک ابزار اصلی برای تحلیل متوسط یا بیشینه تمرکز قطب در نرم‌افزار Dips محسوب می‌شود. از این قابلیت برای به تصویر کشیدن دسته بندی داده‌های راستاهایی استفاده می‌شود که از ترسیم پراکندگی یا ترسیم قطبی مشخص نمی‌باشند. کنتورها ارائه دهنده تراکم آماری قطب‌ها می‌باشند که از طریق روش توزیع (فیشر یا اشمیت) در نوار گزینه Stereonet تعیین می‌شوند. سیستم وزن‌دهی ترزاقی می‌تواند برای تصحیح خطای نمونه‌برداری از جمع آوری داده‌ها بر روی ترسیم کنتوری اعمال گردد و در صورتی که فایل دیپس شامل اطلاعات خط برداشت باشد، یک ترسیم کنتوری وزنی را تولید نماید.

 

ترسیم صفحات اصلی

گزینه ترسیم صفحات اصلی در نرم‌افزار Dips به کاربر این امکان را می‌دهد تا صفحات را تنها بر روی استریونت خالی بدون قطب‌ها یا کنتورها مشاهده نماید. به علاوه، فهرستی از راستای صفحات نیز در قسمت راهنما استریونت نمایش داده می‌شود.

 

کنتورهای پوششی

ترسیم کنتوری می‌تواند بر روی ترسیم صفحات اصلی، پراکندگی و قطب با استفاده از گزینه کنتورهای پوششی (overlay contours) قرار گیرد.

نمایش کنتوری آماری

ترسیم کنتوری یک ابزار اصلی برای تحلیل متوسط یا بیشینه تمرکز قطب در نرم‌افزار Dips محسوب می‌شود. از این قابلیت برای به تصویر کشیدن دسته بندی داده‌های راستاهایی استفاده می‌شود که از ترسیم پراکندگی یا ترسیم قطبی مشخص نمی‌باشند. کنتورها ارائه‌ دهنده تراکم آماری قطب‌ها می‌باشند که از طریق روش توزیع (فیشر یا اشمیت) در نوار گزینه Stereonet تعیین می‌شوند.

 

پنجره‌های تنظیم شده توسط کاربر برای دسته درزه‌ها

گزینه Add Set Window به کاربر این امکان را می‌دهد تا پنجره‌هایی اطراف دسته داده‌ها بر روی استریونت ترسیم نماید تا راستاهای متوسط داده‌ها (قطب‌ها) در داخل محدوده پنجره ترسیم شده را محاسبه نماید. راستاهای متوسط می‌توانند به صورت قطب‌ها یا صفحات بر روی استریونت ترسیم شوند و اطلاعات آماری (سطح اعتماد و مخروط‌های تنوع) می‌توانند توسط گزینه Edit Set ترسیم یا با گزینه Info Viewer لیست شوند.

قابلیت تحلیل سینماتیک برای تحلیل پایداری شیب‌های سنگی، این امکان را به کاربر می‌دهد تا به صورت سریع و آسان پتانسیل حالت‌های ریزش صفحه‌ای، گوه‌ای، واژگونی موج‌داری و واژگونی مستقیم را ارزیابی نماید. می‌توان به سادگی راستای شیروانی و زاویه اصطکاک را وارد نمود، حالت ریزش را انتخاب کرد و یک قالب بر روی استریونت ایجاد و در نتیجه ناحیه بحرانی بر روی آن مشخص می‌شود. تعداد قطب‌ها و تقاطع‌ها در ناحیه بحرانی به صورت خودکار محاسبه و بر روی راهنمای استریونت نمایش داده می‌شود.

تحلیل‌ها بسیار منطبق می‌باشند و نتایج تحلیل‌ها و نمایش استریونت به سرعت پس از تغییر پارامترهای ورودی بر روی صفحه نمایش به روز رسانی می‌شوند. همچنین کاربر می‌تواند به سرعت تحلیل‌های حساسیت را با تغییر پارامترهای ورودی و خروجی گرفتن نتایج انجام دهد.

 

تحلیل حساسیت سینماتیک

کاربر می‌تواند با استفاده از قابلیت Kinematic Sensitivity، بازه‌ای از مقادیر برای شیب شیروانی، جهت شیب شیروانی، زاویه اصطکاک، حدود جانبی و ترسیم نتایج برای حالات مختلف ریزش (لغزش صفحه‌ای، لغزش گوه‌ای، واژگونی) وارد نماید. ترسیمات به کاربر اجازه می‌دهد تا تاثیر متغیرهای مجزا را زمانی که سایر پارامترها دارای مقادیر ثابت می‌باشند، به سرعت مشاهده نماید.

یکی از ویژگی‌های اصلی نرم‌افزار Dips قابلیت آن در وارد نمودن و تحلیل داده‌های گمانه‌های غیرخطی می‌باشد. کاربر می‌تواند بدون نیاز به تقسیم‌بندی دستی گمانه‌های غیرخطی به چندین بخش خطی، فایل‌های Collar و Survey را وارد نماید و نرم‌افزار Dips به صورت خودکار به پردازش اطلاعات می‌پردازد.

کره مشبک سه‌بعدی به کاربر امکان ترسیم قطب‌ها، صفحات و کنتورها بر روی نمای نیم‌کره سه‌بعدی را می‌دهد که اساس تشکیل یک استریونت دو‌بعدی می‌باشد. نیم‌کره سه‌بعدی می‌تواند به منظور مشاهده در هر زاویه‌ای دوران یابد. این ویژگی به کاربر اجازه می‌دهد تا داده‌های خام راستا را قبل از به تصویر کشیدن در حالت دوبعدی، بررسی نماید. این قابلیت یک ابزار تحلیلی و آموزشی با ارزش می‌باشد که یک راه‌حل جایگزین برای استریونت دو‌بعدی سنتی محسوب می‌شود. قابلیت نمایش سه‌بعدی شامل قطب‌ها، صفحات، کنتورها، خطوط تصویر می‌باشد و استریونت دو‌بعدی از تصاویر مساحت معادل یا زاویه معادل استفاده می‌نماید. کره مشبک سه‌بعدی به دلیل اینکه یک قابلیت نمایش مستقل می‌باشد، تحلیل انجام گرفته بر روی استریونت دو‌بعدی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.

تمایل دارید نرم‌افزار ما را امتحان کنید؟
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x