برچسب: کانسار پلاسر

کانسارهای پلاسری

کانسارهای پلاسری

کانسارهای پلاسری برخی از کانی‌ها در مقابل هوازدگی پایدارند و در اثر هوازدگی سنگ‌ها و متلاشی شدن آنها، در توده

ادامه مطلب