برچسب: حفاری حفره زهكشی (Drain Hole Drilling)

حفاری انحرافی

در اصطلاح علم حفاری، به دانش حفر یك چاه در امتداد یك مسیر مایل از پیش‌تعیین شده برای رسیدن به

ادامه مطلب