عوامل مؤثر در اقتصادي شدن يك معدن

Telegram-logo
Instagram-logo
معرفی چند سنگ قیمتی

سنگ لاجورد: سنگ لاجورد يا « سنگ موازنه روحي » يك متعادل كننده باور نكردني براي كودكاني است كه قابليتهاي رواني فوق العاده اي را

Baner-MineJobs
Baner-dictionary
به این نوشته امتیاز دهید

https://www.mining-eng.ir/?p=2954

فهرست مطالب

مقدمه :

مواد معدني يكي از مهمترين زيربناهاي اقتصادي و صنعتي را در جامعه ي امروز تشكيل مي دهند. بشر از آغاز آفرينش خود و در طول تاريخ، بر حسب نيازمندي ها و شناخت خود از مواد معدني استفاده كرده و تاكنون نيز به شيوه هاي گوناگون به بهره برداري خود از اين منابع ادمه ميدهد.

ارزش ماده ي معدني

از عوامل مؤثر در اقتصادي شدن مواد معدني ارزش آن ماده معدني است كه خود تابع عواملي چون عرضه، تقاضا و مسائل اقتصادي و سياسي است.

عرضه

ميزان توليد مواد معدني در دهه گذشته افزايش شاياني داشته است. عواملي كه موجب اين افزايش شد. عبارتند از پيشرفت در زمينه دانش و صنعت اكتشاف كه موجب مشخص شدن منشاء محيط و چگونگي تشكيل ذخاير مختلف مي شود؛ براي نمونه پيشرفت هايي كه در تكميل نظريه تكتونيك صفحهاي، انجام گرفت كمك هاي مؤثري در رابطه با كشف ذخاير مس پرفيري نموده است. همچنين در دهه ي اخير بكارگيري روش هاي نوين ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي در كشف ذخاير جديد بخصوص آنهايي كه در اعماق زمين قرار دارند، كمك مؤثري نمود. هم چنين ماشين هاي جديد استخراج موجب شده تا ذخايري كه در اعماق قرار داشته قابل بهرهبرداري شوند و با كمك اين ماشين الات ميزان توليد روزانه بالا رود. پيشرفت در زمينه صنعت تلغيظ و تصفيه موجب گرديد تا بسياري از ذخاير عميق دور از دسترس نيز قابل بهره برداري شوند. همزمان با بالا رفتن توليد، ميزان مصرف مواد معدني نيز افزايش داشته است.

تقاضا

مهمترين عواملي كه موجب بالا رفتن مصرف گرديد عبارتند از: افزايش جمعيت، گسترش صنايع جديد و غيره. قيمت برخي از مواد معدني علاوه بر عرضه و تقاضا تحت تأثير بحران هاي سياسي نيز قرار مي گيرد. به عنوان مثال در مورد طلا گفته ميشود 80 درصد قيمت طلا به تحولات سياسي و 20 درصد به عرضه و تقاضا مربوط مي شود.

عيار ذخيره (Tenor)

مقدار عيار ذخيره از فاكتورهاي مهم سنجش ارزش اقتصادي يك معدن است.

ذخاير رگه اي در مقايسه با ذخاير تودهاي و پروفيري در صورت وجود عيار بالاتري ارزش پيدا مي كنند. هزينه استخراج، براي ذخاير رگه اي بيشتر از ذخاير پرفيري و تودهاي است. براي مثال ذخاير مس پروفيري با عيار حدود 75/0 تا 1 درصد و ذخاير مس رگه اي با عيار بيش از 5/1 درصد ارزش اقتصادي دارند. هر چند كه عيار و مقدار ذخيره، لازم و ملزوم يكديگر هستند اما مقدار ذخيره از اهميت بيشتري برخوردار است. ذخاير طلاي رگه اي با عيار بيش از 10 گرم در تن و ذخاير طلاي نوع پراكنده (ذخيره نسبتاً زياد و ابعاد وسيع) با عيار حدود 2 گرم در تن داراي ارزش اقتصادي و قابل بهره برداري هستند. عيار قابل استخراج ذخاير معدني با گذشت زمان كاهش يافته است. عوامل مهمي كه موجب اين كاهش شده اند عبارتند از: افزايش قيمت، پيشرفت در صنعت استخراج و تلغيظ و تصفيه.

تكنولوژي (Technology)

استفاده از ماشين آلات جديد در اكتشاف، استخراج و تلغيظ و تصفيه سبب شده كه هزينه هاي استخراج پايين بيايد و ذخايري كه به دلايل مختلف در گذشته قابل بهره برداري نبوده اند امروزه قابل بهره برداري گردند . كشورهاي صنعتي با استفاده از تكنولوژي نوين و نيروهاي متخصص كارآمد از مرحله اكتشاف تا تغليظ و تصفيه نسبت به كشورهاي جهان سوم فراتر رفته اند.

تلغيظ و تصفيه (Enrichment& Refinery)

هر ماده معدني از دو بخش كانه (Ore) يا كاني هاي مفيد و باطله (Gangue) يا كاني هاي مزاحم تشكيل شده كه لازم است كه جداسازي آنها از هم توسط فرآيندهاي پالايشي كه اصطلاحاً كانه آرايي (Mineral Processing) ناميده مي شوند، انجام مي گيرد. عواملي نظير شكل، اندازه، رابطه نسبي كاني هاي مفيد و باطله و نوع كاني هاي مفيد و مزاحم، تأثير مستقيم در تلغيظ و تصفيه يك كانسار دارند. ميزان كاني هاي مفيد يك كانسار، چنانچه از حد خاصي كمتر باشد موجب مي شود تا مادهي معدني قابل تلغيظ نباشد. كاني هاي مفيد در يك كانسار ميتواند به صورت آزاد يا به حالت درگير در داخل يك كاني ديگر باشد. هزينه هاي تلغيظ براي هر يك از حالت هاي ذكر شده متفاوت است كه بايد بطور دقيق مطالعه و بررسي شوند.

شكل ذخيره (Depths Of Reservoir)

شكل ذخيره رابطه مستقيمي با روش استخراج آن دارد. ذخاير رگه اي به روش زيرزميني و ذخاير پروفيري كه نزديك سطح زمين قرار دارند با روش روباز استخراج مي شوند در صورتي كه پديده هاي تكتونيكي نطير گسل ها و شكستگي ها تغييراتي را در امتداد رگه ها بوجود آوردند، عليرغم بالا بودن عيار و مقدار ذخيره اين بي نظمي موجب بالا رفتن هزينه استخراج خواهد شد. بنابراين، عيار و مقدار ذخيره به تنهايي موجب اقتصادي شدن و قابل بهره برداري بودن يك ذخيره نخواهد شد.

عمق ذخيره

ذخاير زيادي موجوداند كه عيار و ذخيره آنها نسبتاً زياد است اما به علت اينكه در اعماق زياد واقع شده اند و يا شكل مناسبي ندارند، داراي ارزش بهره برداري نيستند. عمق ذخيره، رابطه مستقيم با هزينه هاي استخراج دارد.

نيروي متخصص و هزينه هاي پرسنلي

وجود افراد متخصص و كاردان، رابطه مستقيم با ميزان توليد و قيمت تمام شده ماده معدني دارد. حقوق مهندسين معدن، تكنسين ها و معدنچيان در كشورهاي جهان سوم پايين تر از كشورهاي صنعتي است كه خود موجب كاهش قيمت شده ماده معدني مي شود.

حمل و نقل (Transportation)

معادن، معمولاً در مناطقي خارج از شهر يا مراكز صنعتي قرار دارند. اين مواد بايد استخراج شده و بعد از تغليظ در همان منطقه تصفيه و به بازار عرضه گردد. فاصله معدن از پالايشگاه و بازار فروش، تأثير مستقيم در قيمت تمام شده ماده معدني دارد. هر گاه منطقه معدني در فاصله زيادي از جاده هاي اصلي قرار گيرد. ابتدا جهت برقراري ارتباط بين معدن و جاده هاي نزديك منطقه بايد جاده سازي شود. اين كار هزينه زيادي به خود جذب مي كند. ديگر اين كه هر اندازه فاصله منطقه از پالايشگاه و بازار فروش دورتر باشد هزينه حمل و نقل بالاتر خواهد رفت و گاهي اين امر موجب مي شود تا ماده معدني ارزش اقتصادي خود را از دست بدهد.

آب و هوا (Climate)

شرايط آب و هوايي تأثيري زيادي روي مدت زمان بهره برداري در سال، ميزان توليد در روز و راندمان تلغيظ و تصفيه دارد. پايين آمدن مقدار توليد در سال به دليل نزولات جوي زياد بخصوص برف و طوفان شن و ماسه باعث بالا رفتن هزينه شده و در موارد خاصي بهرهبرداري از اين ذخاير مقرون به صرفه نخواهد بود . به عنوان مثال ميتوان معدن زيرزميني مس مزرعه واقع در شهرستان اهر در آذربايجان شرقي را نام برد كه به علت بارش برف سنگين در فوصول سرد سال در منطقه معدن تعطيل است.

سياست دولتها

بعضي از مواد معدني با وجود عدم سوددهي ، به خاطر اهميت استراتژيك توليد آنها در استقلال صنعتي و اقتصادي كشورها توسط دولت ها در داخل كشور توليد مي شوند تا در آن زمينه، كشور از وابستگي به كشورهاي خارجي مستقل گردد. مانند فولاد، اورانيم و …

عاشق شروع کردن هستم، هنر من جنگیدن برای آرزوهام هست؛ دنبال این هستم که درک درستی از زندگی پیدا کنم و ازش لذت ببرم برای همین بیشترین سرمایه‌گذاری رو روی خودم می‌کنم.

جدیدترین مطالب رو در ایمیل خود دریافت کنید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

فرم گزارش

خواهشمند است، فرم را تکمیل و ارسال نمایید.

راهنمای دانلود

  • اگر نرم‌افزار مدیریت دانلود ندارید، قبل از دانلود هرگونه فایلی، یک نرم افزار مدیریت دانلود مانند IDM و یا FlashGet نصب کنید.
  • برای دانلود، به روی عبارت “دانلود” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل‌ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
  • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده‌اند، برای خارج سازی فایل‌ها از حالت فشرده از نرم‌افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
  • چنانچه در مقابل لینک دانلود عبارت بخش اول، دوم و … مشاهده کردید تمام بخش‌ها می‌بایستی حتماً دانلود شود تا فایل قابل استفاده باشد.
  • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.mining-eng.ir می‌باشد. تمامی حروف را می بایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
  • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می‌بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.