Telegram-logo
Instagram-logo
معرفی چند سنگ قیمتی

سنگ لاجورد: سنگ لاجورد يا « سنگ موازنه روحي » يك متعادل كننده باور نكردني براي كودكاني است كه قابليتهاي رواني فوق العاده اي را

Baner-MineJobs
Baner-dictionary
به این نوشته امتیاز دهید

https://www.mining-eng.ir/?p=2300

فهرست مطالب

حالت فیزیکی :

انواع رخ (Cleavage)

کامل (Prefect cleavage) :درصورتی که کانی به راحتی و به صورت صفحات نازک با سطوح صاف و و صیقلی بشکند می گویند که داری رخ کامل است . مانند میکا و ژیپس .
خوب
Good cleavage)): هرگاه کانی در امتداد سطوح معینی بشکند و سطوح صاف ایجاد کند در آن صورت می گویند که دارای رخ خوب است , در این کانی ها همواره کانی در جهات سطوح رخ می شکند و سطوح شکست ناهموار ندارد . مانند کلسیت , نمک طعام , گالن .
مشخص (
Distinct cleavage): کانی هائی که دارای این نوع رخ هستند گاهی در جهات رخ و به صورت سطوح صاف و صیقلی می شکنند و گاهی با ایجاد سطوح ناهموار می شکنند مانند : فلدسپات ها , آمفیبول ها .
ناقص (
Imperfect cleavage): دراین نوع رخ ؛سطوح صاف بسیار کم است و عمدتاُ سطوح ناهموار ایجاد می شود . مانند بریل , آپاتیت .

Mineraaleja

انواع شکستگی (Fracture)

صدفی (Conchoidal): هرگاه سطح حاصل از شکستگی به صورت یک سطح صاف و مقعر که شبیه به سطح داخلی صرف دو کفه ایها است باشد به نام شکستگی صدفی نامیده می شود مانند شکستگی سنگ شیشه و کالسدوئن.
رشته ای (
Fibrous): در این نوع شکستگی محل شکستگی مانند شکسته شدن چوب است و حالت رشته ای دارد . این نوع شکستگی در تومولیت و آکتینولیت دیده می شود .
مضرس (
Hackly): دراین حالت سطح شکستگی حالت داندانه ای و تیز دارد . این شکستگی در اغلب عناصر طبیعی مانند : طلا , مس , پلاتین دیده می شود .
ناهموار (
Uneven): در این توع شکستگی سطح ناهموار و زبری ایجاد می شود . این حالت در کانیهای سولفیدی ,آپاتیت و کاسیتریت دیده می شود .


چگالی (
Specific): جرم یک سانتیمتر مکعب از هر جسم


درجه سختی : سختی عبارت است از مقاومتی که هر کانی در مقابل خراش سایر کانی ها و اجسام از خود نشان می دهد

رنگ (Color):
در مطالعه کانی ها اولین چیزی که توجه را جلب می کند رنگ آنها است . کانی ها دارای رنگ های متنوعی هستند . بعضی از کانی ها دارای رنگ های مشخصی هستند و به وسیله رنگشان تشخیص داده می شوند.

ایدیوکروماتیک (Idio chromatic): کانی های خود رنگ را گویند . رنگ این کانی ها به دلیل ترکیب شیمیائی یا ساختمان داخلی آنها است و همواره ثابت است مانند سبز مالاکیت یا رنگ آبی در لازوریت .

آلوکرماتیک (Allochromatic): کانی های دگر رنگ را گویند . این نوع رنگ بدلیل وجود ناخالصی در کانی به وجود می آید و با توجه به انواع ناخالصی ؛ تنوع رنگی نیز دیده می شود . مثل کانی کوارتز که به رنگ های متنوعی دیده می شود .

پزوروکرماتیک (Pesudochromatic): کانی های دارای رنگ کاذب را گویند . این نوع زنگ در اثر انعکاس نور در سطوح مختلف کانی های شفاف یا نیمه شفاف اینجاد می شود ؛ بدین صورت که شعاع های نوری پس از برخورد به سطوح کریستالی کانی ها در جهات مختلف منعکس می شوند و در نتیجه تداخل آنها رنگ های متفاوتی به چشم می خورد . مثل کانی لابرادوریت . در بعضی از کانی ها مانند کالکوپریت تداخلی از چند رنگ به صورت رنگین کمان منعکس می شود .

رنگ خاکه (Streak): کانی هائی که سختی آنها خیلی زیاد نیست در اثر سایش بر روی چینی بدون لعاب مقداری خاکه یا پودر از خود به جای می گذارند که دارای رنگی متفاوت با رنگ خود کانی است که این اثر را رنگ خاکه گویند.

انواع جلا :

فلزی (Luster): این نوع جلا در کانی هائی که نور را از خود عبور نمی دهند و تماماُ منعکس می کنند دیده می شود مانند کانی های فلزی مثل : گالن , هماتیت و طلا.
نیمه فلزی (
Sub metallic): در این نوع کانی ها که نور را از خود عبور نمی دهند مقدار انعکاس نور کمتر از حالت قبلی است مثل : ماگنتیت , پیرولوزیت , کرومیت و . .
شیشه ای (
Vitreous): کانی های مانند شیشه که نور از آنها عبور می کند دارای این نوع جلا هستند مثل : لیمونیت , کوارتز , باریت و . . .
نیمه شیشه ای (
Subvitreous): در کانی هایی که مقدار نور عبوری از آنها کمتر از شیشه است دیده می شوند مثل : کلسیت , آلونیت و . . .
صمغی (
Resinous): این حات از جلا شبیه صمغ است مثل : بلاند , آپاتیت , ارپیمان , رآلگار و. . .
چرب (
Greasy): در این حالت جسم چرب نیست ولی حالت چربی دارد مثل : کوارتز , تالک , اپال و تورمالین نیز تا حدی داری جلای چرب می باشند .
مرواریدی (
Pearly): در انی حلت جسم جلائی مانند مروارید دارد مثل : سلستیت , دولومیت و . . .
الماسی (
Adamantine): در کانی هایی که شکست نور زیاد دارند این نوع جلا دیده می شود مثل : سروزیت , مالاکیت , اسفالریت و . . .
ابریشمی (
Silky): در اثر تجمع رشته های نازک بعضی از کانی های این نوع جلا به وجود می آید مثل : آزبست , هورنبلند , الکسیت و . . .

شفافیت (Transparency)

شفاف (Transparent): کانی نور را کاملا از خود عبور می دهد و میتوان از پشت آن اشیاء را دید مثل: ورقه نازک ژیپس یا کوارتز.
کدر : کانی نور را از خود عبور نمی دهد مثل مگنتیت , گالن و . . .
نیمه شفاف (
Translucent): کانی نور را خود عبور می دهد ولی از پشت آن اشیاء دیده نمی شوند مثل : کوارتز ناخالص , هالیت و . . .
اندک شفاف (
Sub translucent): نور از ورقه های نازک کانی عبور می کند مثل : فلوریت , پلاژیوکلاز , . . .

ضربه پذیری (Tenacity):
رفتار کانی ها در مقابل ضربه های وارده به آنها می باشد که شامل چهار قسمت می باشد:
شکننده (
Brittle): که در اثر ضربه خرد می شوند مثل : گوگرد .
چکش خوار (
Malleable): که قابلیت چکش خواری را دارا می باشد مثل : کانی های فلزی چون طلا , مس و . .
برش پذیر (
Sectile): که توانایی برش خوردگی را دارا می باشند مثل : ژیپس .
خم پذیر (
Flexible): که قابلیت ارتجاء را دارا می باشند مثل : میکا .

ماکل (Twinning): هنگامی که دو یا چند بلور از یک کانی بخصوص ؛ یا دو کانی متفاوت که دارای ساختمان بلور شناسی مشابه باشند چنان که عناصر تقارن ( صفحه تقارن , محور تقارن و غیره ) اضافی ایجاد کنند , ماکل نامید می شود .

انوع ماکل :

تماسی : که به دو قسمت ساده و پلی سسنتتیک ( چند گانه ) تقسیم می شود
تداخلی : که به دو قسمت ساده و صلیبی تقسیم می شود
بو : از روی بوی بعضی از کانی ها نیز تا حدی می توان نوع آنها را تعیین کرد مثلا : ارپیمان , گوگرد و به طور کلی کانی هایی از این نوع بوی تند گوگرد را می دهند یا کلسیت مرطوب بوی خاصی مثل مورداب را می دهد .
مزه ( Taste ): مزه کردن کانی ها در بسیاری موارد درست نیست و حتی ممکن است خطرناک نیز باشد ولی تا می توان از این طریق نوع کانی را تعیین کرد مثلا : هالیت طعم شوری دارد یا آلونیت (زاج سفید) طعم ترش و گسی را داراست .


خواص رادیواکتیویته (
Radioactivity): بعضی از کانی ها دارای خواص رادیواکتیویته هستند که از لحاظ انرژی زایی دارای اهمیت زیادی هستند مثل : اورانیت و تورتیت (برسی این خاصیت توسط دستگاه رایواکتیوسنج یا شکارشگر گایگر صورت می گیرد )
خاصیت لومینسانس (
Luminescence): هرگونه تابش پرتو نورانی توسط یک کانی تحت تاثیر عموامل محرکه خارجی لومینسانس نامیده می شود . معمولا در ایجاد لومینسانس ناخالصی هایی که به نام فعال کننده نامیده می شوند دخالت دارند مثل : کالومل (Calomel)
خاصیت فتولومینسانس (
Photoluminescence): اگر لومینسانس بر اثر تحریک کانی ها با نور مرئی و یا پرتو فرابنفش پدیدار شود به نام فتولومینسانس نامیده می شود مثل : پیروفیلیت ( Pyrophylite )
خاصیت کاتولومینسانس (
Cathodoluminescence): اگر عامل محرکه پرتوهای کاتدیک یا پرتوx باشد به نام کاتدولومینسانس خوانده می شود مثل : گیبسیت Gibbsite))

خاصیت تریبولومینسانس (Tribolumivescence): گاهی پدیده لومینسانس بر اثر ضربه ایجاد می شود که به نام تریبولومینسانس نامیده می شود مثل : کوارتز (Quartz)
خاصیت الکتولومینسانس (
Electroluminedcenec): گاهی اثر جریانات الکتریکی بر لومینسانس موثر است که به آن الکترولومینسانس گفته می شود .

خاصیت کریستالولومینسانس (Crysthlloluinescence): گاهی رشد و تشکیل کانی جدید نیز با تایش نور همراه است و بنام کریستالو لومینسانس خوانده می شود

خاصیت ترمولومینسانس (Thermoluminescence): گاهی در اثر حرارت کانی ها خاصیت لومینسانس از خود نشان می دهند که در این صورت پدیده را ترمو لومینسانس گویند مثل : آپاتیت ( Apatite )

خاصیت فلوئورسانس (Fluorescence): اگر تایش پرتو نورانی با حذف عامل محرکه قطع شود پدیده را فلوئورسانس گویند .

خاصیت فسفرسانس (Phosphorescence): اگر پس از قطع عامل محرکه تابش پرتو نورانی برای مدتی ادامه داشته باشد این خاصیت را فسفرسانس گویند .

خاصیت پیروالکتریسیته (Pyroelectricity): کانی هایی که در اثر حرارت دادن و یا سرد کردن دارای بارهای الکتریکی می شوند را گویند . بارهای الکتریکی دو سر این کانی ها مخالف همدیگر می باشد همچنین بارهای الکتریک هر قطب بر اثر سرد کردن مخالف با بارهای الکتریکی آن قطب بر اثر حرارت دادن است. از این خاصیت برای تبدیل انرژی حرارتی به انرژی الکتریکی بخصوص بهره برداری از انرژی خورشیدی استفاده می کنند . تورمالین یکی از کانی هایی است که دارای خاصیت پیروالکتریسیته می باشد.

خاصیت پیزوالکتریسته (Piezoelectricity): بعضی از کانی ها بر اثر فشارها و یا کشش های مکانیکی در جهات معینی دارای بارهای الکتریکی می شوند که در دو طرف کانی این بارها مخالف یکدیگرند هستند . مثلا کوارتز بر اثر فشار مکانیکی در جهت محور x و یا کشش در جهت محور y دارای بار الکتریکی مخالف در دو سر کانی و در جهت محور c می شود و اگر جهت فشار یا کشش را عوض کنیم بارهای دو سر بلور تغییر می کند .

خواص مغناطیسی (Magnetic property): وجود خاصیت مغناطیسی در بعضی از کانی ها باعث جذب شدن آنها توسط آهنربا می شود مثل : مگنتیت , پیریت و آهن . ( در بعضی مواقع به علت کم بودن خواص مغناطیسی برای برسی این خاصیت از دستگاه ماگناتومتر استفاده می شود. )

جدیدترین مطالب رو در ایمیل خود دریافت کنید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

فرم گزارش

خواهشمند است، فرم را تکمیل و ارسال نمایید.

راهنمای دانلود

  • اگر نرم‌افزار مدیریت دانلود ندارید، قبل از دانلود هرگونه فایلی، یک نرم افزار مدیریت دانلود مانند IDM و یا FlashGet نصب کنید.
  • برای دانلود، به روی عبارت “دانلود” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل‌ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
  • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده‌اند، برای خارج سازی فایل‌ها از حالت فشرده از نرم‌افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
  • چنانچه در مقابل لینک دانلود عبارت بخش اول، دوم و … مشاهده کردید تمام بخش‌ها می‌بایستی حتماً دانلود شود تا فایل قابل استفاده باشد.
  • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.mining-eng.ir می‌باشد. تمامی حروف را می بایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
  • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می‌بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.