ردکردن این

روش استخراج جبهه کار طولانی”Long wall mining” قسمت سوم

Baner-Telegram
Baner-instagram

مطالب مرتبط

Baner-MineJobs
Baner-dictionary

https://www.mining-eng.ir/?p=2164

5-2-2- سبک پیش رو پس رو :

    در این سبک عمل استخراج با انجام پیشروی در دو ورودی پانلی پی در پی صورت می گیرد. جبهه طولانی در بین این دو ورودی پس روی خواهدکرد.نمای سبک پیش رو– پس رو در شکل(5-6)نمایش داده شده است.در این شکل ورودی های شماره1و2 به صورت پیش رو حرکت می کنند و جبهه کار طولانی به صورت پس رو جهت می گیرد،که در ظاهر هر دو ورودی و جبهه کار طولانی به صورت همسو پیشروی می کنند.در سمت چپ شکل(5-6)یک طول3000 فوتی بین ورودی اصلی و ورودی که تجهیزات معدن در آن سوار می شود باقی می ماند.

    زغال سنگ یا هر ماده معدنی دیگرتحت استخراج به وسیله دستگاه های پلاو یا شیرر لودر به تسمه نقاله موازی جبهه کار واریز می شود،و پس از آن زغال سنگ به داخل یک نوار نقاله کوتاه شونده، کوتاه با عرض(36 اینچی) منتقل می گردد.

بار دیگر ماده معدنی از نوار کوتاه شونده به داخل یک نوار نقاله متقاطع(با90درجه تغییر جهت)تغذیه   می گردد.این نوار علاوه بر حمل ماده معدنی از طرف جبهه استخراج،مواد کنده شده در کارهای پیشروی از نقاط دیگر کارگاه را حمل می نماید.درآخر،تمام این مواد از نوار سوم به خط اصلی در ایستگاه بارگیری هدایت می شود و در این ایستگاه ماشین های حمل مواد آن را به آخرین نوار باربری(یا هر تجهیز دیگر)منتقل می کند و به بیرون از کارگاه فرستاده می شود.

Long wall mining 6

شکل (5- 6)-  سبک “پیش رو- پس رو” در روش جبهه کار دراز

در شکل(5-6)موقعیت تجهیزات باربری در پانل ها و گالری ها نشان داده شده است.در شکل مذبور ورودی شماره 1 تهویه و برگشتی هوا از جبهه های کار می باشد و ورودی شماره 2 هوای تازه را به سینه کارها و محل های ضروری جهت می دهد.ورودی های شماره 3 و 4 مجهز به نوارهای نقاله می باشند (سمت چپ شکل).جبهه کار دراز و قسمت های در حال کار هوای تازه را از گالری یا ورودی شماره 2 دریافت می کنند.برای تنظیم حجم و سرعت هوا به محل ها از پرده یا آویزهای لاستیکی یا درب های مخصوص در مقطع تونل استفاده می شود.هوای برگشتی(کثیف)از جبهه کار به داخل نقاط ریزش کرده(متروکه) می رود و از مسیر طولی جبهه و مسیر تسمه نقاله (هم جهت با حرکت تسمه)به بیرون رانده می شود.

سبک استخراج پیش رو پس رو در موارد زیر به کار می رود :

الف) موقعی که پیش روی ورودی پانل عقب افتاده باشدونتواند برای پسروی جبهه کاردرازتکمیل شود.

ب) موقعی که پیش بینی در استخراج ماده معدنی و برآورد هزینه ها متضمن تأخیر در استخراج نشود.

ج) وقتی که شرایط زمین شناسی و فیزیکی در ناحیه معدنکاری محدود کنندۀ تعداد ورودی ها باشد یا به عبارت دیگر تعدد ورودی ها مسئله ساز باشد.

سبک پیش رو– پس رو از روش پس رو گرانتر تمام می شود،زیرا فرار راه ها،تونل های حمل و نقل و تهویه به بازرسی دقیق تر و نگهداری بیشتری نیاز دارند،تا سعی شود مسدود نشوند و استخراج متوقف نگردد.همچنین مستلزم ضریب ایمنی بیشتری برای افراد و ماشین آلات در حال کار می باشد.

 

5-2-3- پس روی تناوبی :

در این سبک استخراج بعد از پیشروی و تکمیل دیوار محاط بین دو ورودی اصلی و یا نیمه اصلی و دو ورودی پانل،کار تولید امکان پذیر می گردد.البته این سبک موقعی مطلوب خواهد بود که شرایط زمین شناسی و فیزیکی محل مناسب باشد. شکل(5-7)روش استخراج سبک تناوبی به صورت پس روی را نشان می دهد.

چنانچه در شکل(5-7)مشاهده می شود کارکرد پس روی در دو جهت مخالف و در دو ناحیه تحقق یافته است(برای اطلاعات بیشتر در چگونگی این سبک می توان به مبحث سبک پس روی در جبهه کار دراز مراجعه نمود).برای موقعیت در عمل پس روی تناوبی طراحی تفصیلی که نشان دهنده جزئیات عملیات باشد، ضرورت دارد.در سبک پس روی تناوبی اصطلاح دیگری به نام ورودی نیمه اصلی (گاهی فرعی) وجود دارد. به این جهت،به دلیل وسیع تر بودن حجم عملیات دراین سبک،تعداد ورودی های نوع مختلف نسبت به دیگر سبک ها بیشتر است،زمان بندی بایستی دقیق باشد بطوری که ورودی های پانل نیاز به تهیه فضای(اطاق)جدید برای پس روی تجهیزات معدن کاری در جبهه کار دراز دارد تا وقتی که کار این ماشین ها در جبهه طولانی تمام شد در این اطاق ها متوقف شوند و برای تغییر مکان آماده گردند. مهم ترین ویژگی مثبت این سبک نسبت به دو سبک تشریح شده قبلی در این است که زمان حرکت تجهیزات به دلائل ذیل کاهش پیدا می کند:

الف) فاصله یا مسافت حرکت از جبهه کار دراز تمام شده تا جبهه کار جدید کوتاه تر خواهد بود.شکل (5-7)نشان می دهد که حداکثر مسافت حرکت ماشین حدود 600 فوت است.

ب) تجهیزات استخراج در جبهه کار لازم نیست به طور کامل پیاده شود.

ج) بالابرها یا تراکتورها برای کشیدن یا جابجایی این تجهیزات از محل کار تمام شده به محل کار جدید به طور مفید قابل استفاده خواهند بود.

د) در سبک پس روی و سبک پیش رو– پس رو احتیاج به جابجایی تجهیزات در مسافتی حدود6400 فوت برای یک ورودی با جبهه کاری به طول 4000 فوت دارد،که در مقایسه با سبک پس روی تناوبی مسافت حرکت بسیار بالاتر است .

Long wall mining 7
شکل (5- 7)- نمای “پس روی تناوبی ” در روش استخراج جبهه کار طولانی

علاوه برمجهز شدن روش استخراج جبهه کاردراز به ماشین آلات مختلف نگهداری و تولید  برنامه ریزی های کامپیوتری در مطالعات طراحی استخراج عمومیت پیدا کرده است.فنونی از جمله پرت ((Program Evaluatian Review Technique-(PERT) در طراحی کارگاه و در نصب یا حرکت ماشین آلات در شیوه جبهه کار دراز بکار گرفته شده است.اصطلاح پرت مخفف چهار حرف جمله لاتین می باشد که به عنوان” فن مرور ارزیابی برنامه” در استخراج معنی شده است.استفاده از این فن ارزیابی زمان نصب و حرکت ماشین آلات را کاهش خواهد داد و از طرف بازدهی بالا رفته و هزینه پایین می آید.پرت می تواند یک الگوی هماهنگ کننده و تکلیف دهنده و تشریح کننده وظائف قسمت ها باشد.روش جبهه کار دراز همیشه روبه رشد فزاینده تکنولوژیکی بوده واز جمله کاربرد سیستم الکتریکی درماشین های استخراج برقی بوده است. شکل(5-8)یک سیستم برقی در استخراج لانگ وال را نشان می دهد که ماشین شیرر لودر با 230 اسب بخار با موتور برقی به قدرت1000ولت بکار رفته است.

در شکل مذکور همچنین اقلام مختلف،اجزاء تشکیل دهنده سیستم و کابل های مورد نیاز برای دستگاه حرکت کننده در دو جهت را تشریح کرده است.

 

5-3- ماشین آلات و تجهیزات استخراج جبهه کار دراز:

    قسمت عملیات عمده وفن معدن کاری به شیوه جبهه کار دراز درگرو ماشین آلات آن می باشد،باصرف نظر از اهمیت مسائل زمین شناسی،تکتونیک و کانسار موفقیت مطلوب این روش استخراج به عملکرد ماشین الات آن بستگی دارد.ماشین الات عمدتا ماشین های استخراج و حفاظ های مکانیکی می باشد.سایر ادوات و تجهیزات بکار رفته در این سیستم در روش های دیگر استخراج عمومیت دارند و شرح آنها در قسمت های مختلف و بحث های گوناگونی تشریح گردیده است.مثل نوار باربری شاتل کارها،لودرها و امثال هم.ماشین مهم استخراج در جبهه کارهای دراز در کانسار زغال سنگ دستگاه های پلاو(مته کلنگی)وشیرر(رنده) می باشند.در انتخاب دو ماشین مذکور پارامترهای زیر مدنظر قرار می گیرد.

 1. خردشوندگی زغال سنگ(سختی و نرمی).
 2. ناخالصی هایا نفوذی های لایه(مثل رگه های رسی،ماسه سنگ و شیل ها).
 3.  تراش پذیری و درجه خرد شوندگی.
 4. ضخامت لایه زغال سنگ یا ارتفاع قابل برش برای ماشین بخصوص.
 5. خلوص سقف و کف لایه از نظر مواد معدنی

Long wall mining 8

شکل (5-  8)-  طرح سامانه الکتریکی برای کاربرد شیرر لودر در استخراج جبهه کار طولانی

Long wall mining 9

شکل(5- 9)- شرح عناصر تشکیل دهنده در سامانه الکتریکی

البته ضرایب دیگری نظیر قیمت خرید،شرایط تهیه، مهارت در کاربرد،کیفیت قطعات،عمر مفید و امثالهم وجود دارد که مخصوصاً کشورهایی که خود سازنده ماشین نیستند،در هنگام خرید بایستی این ضرایب را مهم تر به حساب بیاورند.

جدیدترین مطالب رو در ایمیل خود دریافت کنید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

شاید بپسندید

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 ورود به حساب کاربری

عضویت

فرم گزارش

خواهشمند است، فرم را تکمیل و ارسال نمایید.

راهنمای دانلود

 • اگر نرم‌افزار مدیریت دانلود ندارید، قبل از دانلود هرگونه فایلی، یک نرم افزار مدیریت دانلود مانند IDM و یا FlashGet نصب کنید.
 • برای دانلود، به روی عبارت “دانلود” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل‌ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
 • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده‌اند، برای خارج سازی فایل‌ها از حالت فشرده از نرم‌افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
 • چنانچه در مقابل لینک دانلود عبارت بخش اول، دوم و … مشاهده کردید تمام بخش‌ها می‌بایستی حتماً دانلود شود تا فایل قابل استفاده باشد.
 • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.mining-eng.ir می‌باشد. تمامی حروف را می بایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
 • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می‌بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.