ردکردن این

روش استخراج جبهه کار طولانی”Long wall mining” قسمت پنجم

Baner-Telegram
Baner-instagram

مطالب مرتبط

Baner-MineJobs
Baner-dictionary

https://www.mining-eng.ir/?p=2188

5-3-2- دستگاه زغالبری پلاو(استخراج پیوسته)

       ماشین های پلا نوع دیگر کانتینیوس ماینر یا دستگاه های استخراج پیوسته می باشد که برای استخراج سینه کارهای روش جبهه کار طولانی مورد استفاده قرار می گیرد.کارکرد این دستگاه ها دارای عمل کلنگ کاری می باشد که اصطلاحاً به پیک کردن زغال سنگ مرسوم است.دستگاه پلا علاوه بر برش زغال سنگ آن را بارگیری هم می کند و در اصطلاح به کاتولورد هم از آن اسم می برند.عمل پیک یا تیغه روی بازوی این دستگاه کندن زغال سنگ می باشد که در حین حرکت دستگاه با عمل کشش یا زنجیر در امتداد جبهه کار دراز صورت می گیرد و روش کار شبیه زغالبرهای هاواژ می باشد. زغال های استخراج شده در یک نوار نقاله انعطاف پذیر مهار شده در جبهه کار بارگیری می شود. دستگاه مزبور به وسیله بازوان– هیدرولیکی به داخل جبهه زغال سنگ نگه داشته می شود و این استقرار که توأم

Long wall mining 39

شکل(5- 16)- رنده بار کننده برای ذغال بری در لایه های تا ضخامت 3 متر

با فشار می باشد باعث می شود که پیک یا همان کلنگ مکانیکی پلا به داخل زغال سنگ ضربه وارد نماید.اساساً،سه حالت استقرار پلا روی سینه کار،ضربه پیک و حرکت دستگاه در امتداد جبهه کار طولانی، کارکرد استخراج را تشکیل می دهند.همانند زغالبرهای رنده،دستگاه های زغالبر پلا دارای انواع مختلف می باشد که به شرح زیر تشریح می گردند:

برای کندن زغال سنگ های به ضخامت 2 فوت و 5/3 اینچ تا 5 فوت(5/1متر)از پلا نوع ایخوف یونیورسال استفاده می شود،شکل(5-17).این ماشین برای لایه های زغال سنگ با شرایط متغیر و نوع مختلف طراحی شده است.به همین سبب دستگاه با تجهیزات بخصوصی برای کاربردهای گوناگون ساخته شده است.

جدول(5- 1)-  شرح ابعاد شیررها برای انتخاب مناسب در بریدن لایه های زغال سنگ در روش جبهه کار دراز

Long wall mining 40

   وقتی این دستگاه(یونیورسال پلاو(Universal Plaw) در نوع مختلف زغال سنگ کار کند،طبعاً کارکرد آن هم بایستی تغییر کند.مثلاً برای سختی های مختلف زغال سنگ سرعت های متفاوت برای ماشین ضرورت دارد.به این خاطر ایخوف یونیورسال با سه سرعت متفاوت ساخته شده است.همچنین برای شرایط مختلف لایه یک سری تجهیز دیگرمانند تنظیم عمق برش وابزار مختلف برش برای کار مناسب جهت دستگاه ساخته شده است

Long wall mining 43
شکل(5- 17)- “یونیورسال پلاو”برای استخراج با شرایط مختلف لایه زغال سنگ

دستگاه پلاو دیگری به نام(بی­ین-مگا2)به صنعت معدن کاری عرضه شده است.کار این دستگاه استخراج پیوسته همان زغالبری می باشد.

این دستگاه را رمپ– پلاو3می نامند و تصویری از آن در شکل(5-18)مشاهده می شود

Long wall mining 44

دستگاه مذکور روی یک نقاله لودر مدل(SL524)از نوع(بی­ین)سوار می شوند.یک صفحه یا جهت دهنده ها روی فضای متروکه در زیر پلا نصب شده است و مواد را به سوی بارگیری هدایت می کند.یک بدنه ساده هم با ابزار برش زغال سنگ روی پلا تجهیز شده تا مشکل نگهداری آن تقلیل یابد.

دستگاه دیگری برای بریدن لایه های زغال سنگ ساخته شده به نام(وستفالیا)شکل(5-19).این دستگاه مجهز به صفحات ردیفی هیدرولیکی می باشد و با سیستم برش تیغه های متقاطع کار می کند

Long wall mining 45

شکل(5- 19)- دستگاه زغال بر صفحه هیدرولیکی و وستفالبا برای رگه های تا ضخامت 2متر

دستگاه زغالبر صفحه هیدرولیکی(ردیفی) قادر است رگه های زغال سنگ به ضخامت تا 78 اینچ (حدود2 متر)را استخراج نماید.دستگاه زغال تراشی از نوع دیگر برای جبهه کار لانگ وال به وسیله(وستفالیا)عرضه شده که کارهای مختلفی انجام می دهد.این ماشین پلا به نام هوک پلانر مشهور است که عملیات مکانیکی آن توسط نیروی هیدرولیک انجام می شود و از طرفی دامنه عملیات آن به دلیل تنوع دستگاه گسترده می باشد.شکل(5-20)تصویری از پلا نوع صفحه آویز هیدرولیکی می باشد.ماشین مذکور مجهز به مته های قابل هدایت در زیر می باشد و قابل تنظیم برای بریدن زغال می باشد.

Long wall mining 46

شکل(5- 20)- دستگاه هوک پلانر هیدرولیکی برای رگه های زغال سنگ متغیر

دستگاه صفحه آیز یا هوک پلانر ماشین باریکی است که به طور مطلوب قابل استفاده در زغال سنگ های ترد(خرد شونده)می باشد.همچنین پلانرها قابل هدایت به طور عمودی(ایستاده)می باشند و به صورت مؤثری زغالبری می نمایند.در جایی که ضخامت رگه زغال سنگ تغییر کند،قسمت پلانرهای برش بالای پلا به طور هیدرولیکی قابل تنظیم می باشد مزیت دیگر این دستگاه مجهز بودن آن به صفحه زیر برای جلوگیری از ترقیق زغال سنگ و برداشت آن می باشد

5-3-3- تجهیزات باربری در جبهه کار دراز:

      اگر تجهیزات باربری(تسمه نقاله)مهمترین ابزار کار در کارگاه جبهه کار دراز به حساب نیاید،ولی دست کم مهم تلقی می گردد و از نظر فنی وجه مشترکی از اصول استخراج جبهه کار طولانی را در بر دارد.نقاله زنجیری تجهیزی است که در باربری مواد از سینه کار،از آن صحبت می شود . در ساخت این نقاله ها همیشه طرح های برتر برای نوع محکم تر و مطلوب تری ارائه می گردد.برای کسب بازدهی بالاتر،ماشین های بارگیری و حفاظ ها برای این منظور در ظرفیت و قدرت فزاینده به دست بخش تولید داده شده است،ولی تا زمانی که نقاله ای نشکن ساخته نشود،پتانسیل واقعی در تولید هرگز به ثمر نخواهد رسید.انواع مختلفی از نقاله ها در صنعت ساخته شده است و نمونه ای از آنها که در کارگاه های جبهه کار دراز مورد استفاده واقع شده به شرح زیر می باشد:

نقاله از نوع تک زنجیری مدل ساخت ایکخوف درشکل(5-21)نشان داده شده است. (طبق شکل)نقاله مذبور به حالت عملی و در حال انتقال زغال سنگ بریده شده از شیرر لودر در جبهه کار را نشان می دهد.لازم به ذکر است که این نقاله تک زنجیری می باشد و لذا می تواند به عنوان بارکننده در سینه کار استفاده شود.این رشته بشقابی شکل به منظور هدایت شیرر لودرها برای بریدن زغال سنگ و پلاها برای تراش زغال سنگ طراحی شده است.طرح زنجیر نقاله طوری است که همچنین اتصال مکانیکی واحدهای بارگیر و اجزاء آن را ممکن می سازد.

Long wall mining 20

شکل(5- 21)- نقاله تک زنجیری برای حمل زغال سنگ از جبهه کارهای دراز

نوع(بی­ین)مدل(SL524)نقاله دیگری برای بارگیری جبهه کار طولانی می باشد.قطعه نشان داده شده در شکل(5-22)می تواند با شیرر لودر و پلا عمل کند. این نوع کفشک  بارگیر با نوع دیگر شناخته شده تفاوت دارد.به طوری که لبه های خاک جمع کن آن با زاویه مختلفی ساخته شده است و با این تغییر می توان با واژگون کردن کفشک خاک کشی را ادامه داد و در واقع از دو طرف کفشک می توان استفاده نمود.لبه قوسی این نقاله به عنوان ریل راهنما برای ماشین های پلا و شیرر لودر محسوب می شود و بارگیری زغال سنگ را به طور مفید به داخل نقاله آسان می کند

Long wall mining 22

شکل(5- 22)- نقاله بارگیر برای انتقال زغال سنگ از جبهه کار دراز

نوع سوم نقاله در جبهه کار دراز(دوتی­مکو)می باشد،تصویر و کاربرد این نوع نقاله در شکل (5-23) مشاهده می شود نوع نقاله مذبور مجهز به زنجیر نقاله انعطاف پذی 22 میلیمتری و اسپراکت[Sprocket] یا(چرخک)8 دندانه ای می باشد.خط اتصال بشقابک های این نقاله برای بار تا100تن مقاوم می باشد.برای شرایط متفاوت،محل صفحات متنوعی در اندازه و شکل های مختلف ساخته می شود.این صفحات در قسمت متروکه استخراج و در مجاورت حفاظ های هیدرولیک نصب می شوند تا زغال سنگ در حال انتقال به داخل حفاظ ها و اطراف کارگاه پخش نشود.این پدیده به طور واضح در سمت چپ شکل  (5-23)مشاهده می شود.


Long wall mining 21
شکل(5- 23)- پایه های نگهداری و نقاله زنجیری حمل زغال سنگ در سینه کار جبهه کاردراز

نفع دیگرضخامت مورد بحث برای حفظ کابل های انتقال برق به دستگاه های استخراج و غیره می باشد.این کابل های برق از خدشه های زغال سنگ های در حال حرکت و ارتعاشات زنجیر و سایر صدمات،به وسیله صفحات در امان می مانند.

شرح سایر نقاله ها و انتقال دهنده های مواد در کارگاه جبهه کار دراز به ترتیب در متون مختلف کتب معدن کاری به چشم می خورد.بعضی دیگر از این ماشین آلات،نظیر شاتل کار،تسمه نقاله (نوارباری)وغیره چون برای سیستم های دیگر استخراج عمومیت دارند.لذا در مطالب دیگر مورد مطالعه قرار گرفته اند.جدول(2-5)ارقام مربوط به نقاله های ساخت کارخانجات مختلف جهت انتخاب برای کار مناسب ارائه شده است.

جدیدترین مطالب رو در ایمیل خود دریافت کنید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

شاید بپسندید

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 ورود به حساب کاربری

عضویت

فرم گزارش

خواهشمند است، فرم را تکمیل و ارسال نمایید.

راهنمای دانلود

  • اگر نرم‌افزار مدیریت دانلود ندارید، قبل از دانلود هرگونه فایلی، یک نرم افزار مدیریت دانلود مانند IDM و یا FlashGet نصب کنید.
  • برای دانلود، به روی عبارت “دانلود” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل‌ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
  • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده‌اند، برای خارج سازی فایل‌ها از حالت فشرده از نرم‌افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
  • چنانچه در مقابل لینک دانلود عبارت بخش اول، دوم و … مشاهده کردید تمام بخش‌ها می‌بایستی حتماً دانلود شود تا فایل قابل استفاده باشد.
  • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.mining-eng.ir می‌باشد. تمامی حروف را می بایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
  • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می‌بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.