ردکردن این

روش استخراج جبهه کار طولانی”Long wall mining” قسمت دوم

Baner-Telegram
Baner-instagram

مطالب مرتبط

Baner-MineJobs
Baner-dictionary

https://www.mining-eng.ir/?p=2138

    همان طوری که قبلاً گفته شد شیوه جبهه کار دراز وجه مشترکی از روش های تخریبی دارد.برای تأمین این هدف پایه های هیدرولیکی یا همان حفاظ های مکانیکی یا قدرتی طوری طراحی می شود که پس از هر پیشروی سقف باطله از پشت کاناپه حفاظ فوراً بشکند و ریزش کند.شکل(5-3)این عمل قسمت عمده وزن طبقات پوشش را که سوار بر حفاظ ها هستند با مواد ریزش شده پر می کند و نیرو در ناحیه تخریب وبرروی موادتخریب شده اعمال خواهدشد.به این ترتیب چرخه پیشروی(جبهه)و(حفاظ)و(ریزش)ادامه خواهد یافت.بعد از هر ریزش بر اثر از بین رفتن نیروی تیر مانند در طول سقف،فشارهای روی جبهه کار کاهش می یابد و بنابراین محیط ایمن تری برای کار به دست داده می شودLong wall mining 4

شکل (5-3 )-  حفاظ های مکانیکی یا قدرتی

5-2- سبک های روش جبهه کار دراز:

روش جبهه کار دراز دارای سه سبک عمده به شرح زیر می باشد:

1-    سبک پس رو (Retreat)

2-    سبک پیش رو- پس رو (Advance-Rotreat)

3–    سبک پس روی تناوبی (Alternating retreat)

5-2-1- سبک پس رو:

    استخراج جبهه کار دراز بعد از آنکه جبهه های طویل یا دیوارها به طور کامل بین دو ورودی پانلی محاط گردید آغاز می گردد.شکل(5-4)به روشنی این پدیده را نشان می دهد.

Long wall mining 4

شکل (5- 4)- نمای افقی از سبک “پس رو” در روش استخراج جبهه کار دراز

همان طوری که در شکل(5-4)ملاحظه می شود، ورودی ها در امتداد جبهه کار طویل و به موازات یکدیگر واقع شده اند.عرض وطول این ورودی ها به عمق کارگاه(لایه معدنی)،کمر بالای لایه معدنی،دانش تجربی(مهارت) و تجربه در استخراج آن ماده معدنی بخصوص بستگی دارد.ورودی های(هوا) کار تهویه زیر زمین را انجام می دهند و گازهای سمی و گرد و غبار را به وسیله آن محور به اصلی تهویه هدایت می کنند.این محورهای هوا که اغلب عمود بر جبهه کارها تأسیس می شود به نام ورودی تخلیه (Bleeder) می نامند،که به عنوان محور واسط کارگاه های استخراج و مسیر اصلی تهویه محسوب  می شوند.در جهت دادن هوا در معادن زیر زمینی این نکته بایستی به خاطر سپرده شود که دمش یامکش چه پی آمدی درکیفیت و کمیت تهویه دارد.درکانسارهایی از قبیل زغال سنگ،مواد سولفوره و سایر کانی های گاز دار،معمولاً وقتی محور تخلیه هوا در مجاورت ناحیه تخریب(پر شده)قرار گیرد جهت هوا در محور تخلیه نبایستی مکشی باشد.تجهیزات معدنکاری در کارگاه جبهه کار دراز در مسیر سینه کار 600 فوتی طبق شکل(5-4)نصب می شود.مسیر پس روی از سمت راست به موازات ورودی پانلی تا انتهای مسافت 5000 فوت می باشد.در استخراج جبهه های متعدد بایستی مرحله زمانی در نظر گرفته شود تا ابعاد مکانیک سنگ و نیروها کنترل شده مهار شود.در شکل مذکور مشاهده می شود که پانل شماره3 در ناحیه هاشور خورده در پس روی مسافت بیشتری را نسبت به پانل شماه 2 طی کرده است،در واقع اصول حفظ شده است.

همان طوری که گفته شد پلاو یکی از ماشین های استخراج پیوسته در روش استخراج جبهه کار دراز طرح شده است.این دستگاه در امتداد جبهه کار(600 فوتی)توسط کابل کشیده می شود.طرز کار شبیه به همان زغال برها در معدن پابدانا می باشد.گاهی به جای کابل از زنجیر نیز استفاده می نمایند.این کابل یا زنجیر در مسیر حرکت تسمه نقاله سینه کار حرکت می کند،یا اینکه روی رنده بارکننده (Shearer loerer) در سمت شاخک تسمه نقاله سینه کار سوار می شود و زغال سنگ (یا مادۀ معدنی) بریده شده توسط پلاو را بر روی نوار نقاله بارگیری می کند.

وقتی سبک استخراج به صورت پس رو می باشد تخلیه تجهیزات در یک اقدام هماهنگ پس روی می کنند،تسمه نقاله به موازات سینه کار و در کنار سایر تأسیسات به وسیله پایه های هیدرولیکی پس روی می کند و همزمان با پس روی جبهه کار(600 فوتی)حفاظ های قدرتی خودرو و ماشین استخراج هم پس روی(عقب نشینی)می کند.با توجه به شکل(5-4)سبک پس رو دارای دو حرکت تناوبی و کلی می باشد.حرکت تناوبی رفت و برگشت در جبهه طویل600 فوتی می باشد و حرکت کلی همان پس روی در مسیر طول 5000 فوتی می باشد.

معمولی ترین روش باربری در روش جبهه کار دراز(مدرن)تسمه نقاله(نوار باربری) می باشد.ماده معدنی استخراج شده در جبهه کار با یک نوار نقاله به موازات جبهه کار حمل می گردد و سپس به داخل نوار دیگری در ورودی پانلی تخلیه می شود.نوار دوم در ورودی اصلی پس از حمل آن را به داخل سنگ شکن زیر زمینی(اگر نصب شده باشد) می ریزد ویا آن را به نوار نقاله کوتاه (Eytensible Belt Conveyer) شونده دیگری که به بونکر منتهی می شود به این واریز می کند.

نوار نقاله کوتاه شونده به این منظور بکار می رود که طول پانل یا ورودی بر اثر پس روی جبهه کار دراز دائم در حال کوتاه شدن بوده و بایستی نوار نقاله هم به موازات آن کوتاه شود در برخی کارگاه های   زیر زمینی،ماشین های حمل مواد معدنی از زیر بونکر مواد را تا پذیرگاه اصلی برای انتقال به سطح زمین حمل می نماید.مواد معدنی انتقالی نوع تأسیسات چاه یا گزنگ،محصول به بیرون هدایت می شود.گاهی به جای ماشین های حمل و نقل باز هم در ورودی اصلی منتهی به پذیرگاه(تونل اصلی حمل و نقل)از تسمه نقاله سومی استفاده می شود.لازم به یاد آوری است که تسمه نقاله کوتاه شونده و تسمه نقاله اصلی در ورودی های حمل و نقل،در ورودی پانلی شماره1و4 قرار خواهند داشت که عملاً خارج از محیط  استخراج بوده و به صورت کمربندی در دو سمت بخش تحت استخراج نصب می شوند.اما جهت حرکت و عقب نشینی آنها موازی و هم سو با سایر تجهیزات می باشد،شکل(5-5).

موقعی که تمامی طول5000 فوت با عمل پس روی استخراج شده وباتمام رسید و نهایتاً به ناحیه”A”رسیدند،شکل(5-5)تجهیزات معدنکاری جبهه کار دراز در آن قسمت از هم جدا شده و به منظور راحتی حمل و نقل به قطعات و اجزاء کوچک تری در می آیند و هر چه سریع تر از ناحیه استخراج شده دور خواهند شد.گروه دیگری برای سوار کردن مجدد قطعات ماشین آلات در جبهه کار بعدی اجزاء را تحویل گرفته و پس از راه اندازی دستگاه ها، استخراج در جبهه کار بعدی آغاز می شود.در این حال ورودی،ناحیه” A”می تواند بعنوان ورودی جهت برگشت هوا استفاده شود.

Long wall mining 5

شکل(5- 5)- نمایش ورودی بازیابی شوندهAدر نمای افقی جبهه کار دراز

طبق شکل(5-5)مشاهده می شود که محور یا ورودی بازیابی شونده ناحیه”A”شامل2دهانه و 4 حفره بن بست می باشد.این محورها بایستی به طور قوی نگهداری و حفاظ گذاری شوند چون کار پیاده سازی ماشین آلات معدنی در این جا صورت می گیرد و تردد هم برای مدت زمان طولانی در این محورها چشم گیر می باشد.برای نگهداری این محل ها چون زیاد و دائمی می باشد می توان از روش های چوب بست و یا پیچ سنگ و توری استفاده نمود.همچنین دهانه ها بایستی دارای وسعت کافی باشند تا لوازم و تجهیزات به راحتی از دورن آنها تردد نماید.سیستم مذکور وقتی قابل اجراست که شرایط فیزیکی و زمین شناسی لایه معدنی(مثلا زغال سنگ) اجازه ندهد که جبهه طولانی تحت استخراج تا ناحیه بازیابی شونده “A” ادامه پیدا کند،شکل (5-5) همچنین شرایط سقف و کف در کارگاه بایستی معتدل و ایده آل باشد.

چون تمام تونل های تهویه،گالری های حمل و نقل و تردد در جبهه کار دراز،و ورودی های تخلیه هوا دائمی می باشد،از این رو بایستی به طور دقیق و مطمئن نگهداری شوند.عناصر نگهداری دائمی معمولاً قاب های چوبی یا فلزی و یا پیچ سنگ و توری و در بعضی موارد به صورت بتنی می باشد.در طراحی آماده سازی این تونل ها دقت های لازم و محاسبات اساسی جهت بررسی مسائل تهویه،عبور ماشین آلات، روشنایی،نگهداری وهر گونه خدمات معدنی بایستی مبذول گردد.هر مشکلی که باعث تأخیر و افت زمان در معدن کاری شود،طبعاً باعث کاهش تولید شده که می تواند به افزایش قیمت تمام شدۀ استخراج منجر گردد.

جدیدترین مطالب رو در ایمیل خود دریافت کنید

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

شاید بپسندید

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 ورود به حساب کاربری

عضویت

فرم گزارش

خواهشمند است، فرم را تکمیل و ارسال نمایید.

راهنمای دانلود

 • اگر نرم‌افزار مدیریت دانلود ندارید، قبل از دانلود هرگونه فایلی، یک نرم افزار مدیریت دانلود مانند IDM و یا FlashGet نصب کنید.
 • برای دانلود، به روی عبارت “دانلود” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل‌ها تنها کافی است در آخر لینک دانلود فایل یک علامت سوال ? قرار دهید تا فایل به راحتی دانلود شود.
 • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده‌اند، برای خارج سازی فایل‌ها از حالت فشرده از نرم‌افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
 • چنانچه در مقابل لینک دانلود عبارت بخش اول، دوم و … مشاهده کردید تمام بخش‌ها می‌بایستی حتماً دانلود شود تا فایل قابل استفاده باشد.
 • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.mining-eng.ir می‌باشد. تمامی حروف را می بایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
 • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می‌بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.